Nu är det grönt!

Nu kan jag inte längre skylla på att jag inte har tid att träna min röst och mitt tal på avtalade tider. Jag kan träna när som helst på de tider jag själv väljer.  Förutom de två SKYPE-tiderna – onsdagar och torsdagar, f.n. kl 21.00 – 22.00 – kan jag när helst det passar mig träna med webbkamerainspelningar och lägga dem i DROPBOX. Där kan valda mottagare när helst det passar se och lyssna på träningsinslagen – och även replikera förstås. Vilket i sin tur genererar fortsatt träning. Vilka bra träningsmöjligheter det finns fr. o. m. år 2012! Nu är det grönt.