Alexandras erfarenheter av Talakademin

För mig har det alltid varit en stor utmaning att våga prata inför många. Under TALA-helgerna tränas talet lika mycket som att våga stå inför en grupp och prata.

Att våga stå inför grupp och prata är för många en mardröm. Att våga ta plats och kräva sin plats i rummet kan vara en stor utmaning. Att våga säga: ”Här är jag och jag har rätt att ni ska lyssna på mig. För jag har en röst.”

Jag tror att jag talar för många när jag skriver att är en stor utmaning. Vare sig man stammar eller inte. Som person har jag växt mycket under de gånger som jag har deltagit på TALAkademins helger och de gånger som jag har taltränat med lokalföreningar. Träffarna har gett mig möjligheten att träna på en redovisning som jag skulle ha dagen efter, och kunna känna att jag gjorde en bra redovisning med den positiva feedback som jag fick med mig.

Ändrat synsätt

Under min högstadie- och gymnasietid tyckte jag att en redovisning gick bra då jag inte stammade. Upprepningar, blockeringar och förlängningar i talet såg jag som ett misslyckande och försökte till varje pris undvika dem. På senare tid har jag insett att en bra redovisning för mig är att jag säger vad jag vill förmedla. Genom att under flera år varit i kontakt med TALAkademin har det även blivit lättare att fokusera på hur jag vill förmedla det jag har att säga till mina lyssnare. Det spelar ingen roll om stamningen kommer fram utan det som spelar roll är att jag har rätten att förmedla mitt budskap, på det sätt som jag vill förmedla det på.

Jag har även insett att genom att förändra min andning och mitt sätt att använda min röst på, har min stamning förändrats på ett sätt som innebär att jag lättare kan ta kontroll över stamningen.

Vad innebär TALA?

Så vad händer egentligen under en TALA-helg? Förutom att få möjlighet att träffa fantastiska människor, äta riktigt god mat, tillbringa tid i relaxen där det finns bastu och jacuzzi ägnas det mycket tid åt talövningar. Talövningarna bygger på de så kallade ” Rösten och talets tio punkter”, där varje punkt gås genom och det ges tillfälle att träna på de olika talfärdigheterna i olika situationer och övningar.

Rösten och talets tio punkter”

Fyra basfärdigheter

  • andning
  • pausering
  • avspänning
  • frasering

Tre aspekter på rösten

  • röstkvalitet
  • röstläge
  • röststyrka

Tre aspekter på talet

  • uttal
  • tempo
  • rytm

Andning är A och O

Genom att kunna göra oss hörda behöver vi en fungerande andning. Utan andning, inget ljud på stämbanden. TALAkademin menar att man ska anpassa talet efter den naturliga andningsrytmen. ”Prata i viloandningsrytm” är en mening som ofta förekommer. Detta innebär i korthet innebär att tänka på att ha lite pauser när man pratar, slappna av i musklerna och då framförallt hals- och käkmusklerna, och att dela upp meningen genom att säga några ord i taget.

Jag har en röst”

Det är viktigt att känna att man trivs med sin egen röst och att den håller för att man ska kunna uttrycka sig i många olika lägen. Många har nog någon gång känt sig lite hesa, som kan bero på att stämbanden har ansträngts mer än nödvändigt. Därför är det viktigt sänka röstläget. Genom att använda oss av rätt andning kan vi tala högt utan att för den delen anstränga stämbanden och på så sätt påverka vår röststyrka. Med röstkvalitet menas sättet vi talar på, vi kan tala på en mängd olika sätt, t.ex. knarrigt, luftigt eller pressat.

Väck intresse

När vi talar så uttalar vi olika ljud som binds ihop till ord och meningar. Genom att uttala orden och meningarna i olika tempon, skapar vi inte bara rytm i talet, utan vi väcker även intresse. Det blir inte lika monotont helt enkelt.

Speaking Circle

I slutet brukar de flesta hålla ett litet tal inför gruppen, ett så kallat Speaking Circle. Det kan handla om vad som helst. Speaking circles är ett viktigt moment i TALAkademin, som innebär att man under några minuter ska stå inför gruppen och hålla ett tal, eller bara prata på. Efter varje framträdande får deltagaren positiv feedback, som ska stärka. Många som stammar har negativa talupplevelser och tanken är att man ska vända de negativa talupplevelserna till positiva istället. Under Speaking circles behöver man inte ens prata, man kan bara stå framför gruppen och känna efter hur det känns att våga stå framför alla. Ögonkontakt är viktigt för att få en bra kontakt med publiken och att involvera dem i det du har att säga. Blir man nervös kan man hitta någon i publiken som verkar vara trygg, stanna kvar i blicken, hämta näring och fortsätt att titta på nästa person när du känner dig redo. Våga ta plats. Som barn är många av oss mycket mer duktiga på att ta plats. Ju äldre vi blir lär vi oss att anpassa oss till omgivningen och till de förväntningar som ställs på oss.

Ett steg längre…

Genom att ta ett steg utanför komfortzonen och få ett positivt och respektfullt bemötande växer de flesta och vågar ta ett litet större steg nästa gång. Man behöver inte stå inför en grupp för att träna. Varför inte träna på stan? Ett sätt kan vara att möta andra människor med blicken, fråga efter vägen och stanna kvar i nuet. Tänk inte efter så mycket, utan känn efter hur det känns. Ta tillvara på de positiva känslorna och håll dem alltid nära tillhands, så att du lätt kan plocka fram dem när du behöver.

/Alexandra Carlstrand