TALA T I SKÅNE DEN 17 – 20 MAJ 2012-06-01

TRÄNING i Vinslöv ger färdighet. Visst är det så. Men effekten av 3 dagars TRÄNING räcker knappast för en slutgiltig certifiering i alla röst- och talteknikens avseenden. Det tar längre tid. Och så måste det vara. Det vill jag hävda.

Bl. a. Göran Hjertman har tidigare fört fram begreppet certifiering och han tycker att det vore bra om vi inom TALAkademin kunde utverka en certifiering för nödvändiga talfärdigheter. Det betyder, att man får ett intyg på att man kan tala tillräckligt bra i olika avseenden. Med en certifiering vet man, när man har TRÄNAT tillräckligt. Och det är ju bra att få veta. Kanske är det t.o.m. nödvändigt att få veta.

Flera medlemmar i TALAkademin har under årens lopp kritiserat ett certifieringstänkande. I stället har det framförts andra och lämpligare aspekter på hur man kan konstatera talmässiga framsteg. Det är bra, att det kommer fram många aspekter på olika spörsmål. Vi alla olika och kan inte dras över en och samma kam.Allt detta resonerande bottnar ju i devisen:
”JU BÄTTRE MAN TALAR, DESTO MINDRE STAMMAR MAN.” Men när talar man tillräckligt bra? Det jag själv frågat mig i början av min utbildning. Svaret får man ge sig själv när tiden är fullbordad.

I Vinslöv där vi höll till med TALA I SKÅNE fanns ett spa med bl a en simbasäng. Johan Ascard demonstrerade för oss hur man crawlar. Han kunde simma hela basängen på ett par simtag. Jag blev imponerad! Han såg ut att göra det perfekt och jag skulle själv kunna gå med på att genast överlämna en certifiering som betygar den TRÄNING han har genomfört för att nå fram till denna simfärdighet. I detta läge dristade jag mig till att fråga: ”Hur länge har du TRÄNAT?”

– Två år blev svaret.

Jag blev imponerad än en gång. DET VAR TRÄNING SOM HETER DUGA! Själv kan jag knappt simma bröstsim. Och någon simlärare har jag aldrig tänkt på att skaffa. Och aldrig har jag tänkt lära mig crawla – fast jag skulle gärna önska det. (Men inte utsätta mig för den nödvändiga träningen.) Därför kan jag heller inte crawla.

I analogi med detta kan man tänka om talet – jag önskar, att jag talade helt flytande. (Men inte utsätta mig för den nödvändiga träningen.) ”There is the rub”, säger Hamlet. ( ”Se däri ligger knuten.”) Man måste alltså TRÄNA för att nå målet. Och var och en måste själv testa om det är möjligt även för en själv att nå fram. Man kan inte veta detta på förhand.

Härom dagen läste jag på facebook att Johan Ascard hade flugit ett flygplan ensam för första gången. Jag blev imponerad igen. Jag frågar mig: Hur länge har Johan TRÄNAT?

Hur många timmar har du TRÄNINGSFLUGIT med flyglärare?
Hur många sidor teori har du läst?
Och hur har du TRÄNAT kommunikationen med flygtornet?
Får du STAMMA hur mycket som helst när du talar i flygradion? Eller hur bär du dig åt för att klara talet?

Dessa frågor har jag idag inga svar på. Man kan i alla fall påstå att Johan som pilot nått fram till en certifiering på att han nu får lov att flyga ensam.
För en pilot är det ju livsfarligt att inte ha certifiering på att han kan flyga. Vem vill störta eller dö? Ingen antar jag.

Vad fordras för att jag skall TRÄNA mig i att lyckas tala bättre? Behärskning av det mesta i TALAkademins kursplaner är min uppfattning. Börja bekanta sig med TRÄNINGEN kan man med fördel göra på olika TALA-kurser. Jag vill gärna rekommendera dem.

Men för den som lärt sig tala tillräckligt bra är det förstås inte nödvändigt att erhålla en certifiering. Det är ju inte livsfarligt för alla att stamma. Man svimmar inte av. Man dör heller inte. ”En gör sö gött en kan”, som jag har hört fotbollsspelaren Ralf Edström säga i radio. Det är en bra inställning, tycker jag.

Johan Ascard var även kursledare i TALA I SKÅNE. Jag tycker, att han lyckades med denna uppgift alldeles förträffligt. Det är inte så konstigt för han har TRÄNAT på att vara kursledaret tidigare. TRÄNING GER FÄRDIGHET. Så är det. Jag kan härmed gärna som ett föredömligt exempel utverka ytterligare en certifiering för Johan. Du kan kan uppträda som kompetent kursledare.

Med dessa exempel vill jag allmänt framhålla TRÄNINGENS betydelse i många olika sammanhang. Därmed vill jag hävda, att det även gäller talet. Talet måste TRÄNAS i tillräckligt utsträckning för att en nöjaktig effekt skall konstateras.

Genom att hela tiden här skriva ordet TRÄNING med versaler vill jag ytterligare poängtera dess vikt. Jag påstår: ”Det räcker således inte med enbart kunskap om att veta vad och hur man skall göra. Man måste utsätta kunskaperna och färdigheterna för TRÄNING. Man måste OMSÄTTA kunskaperna och färdigheterna i verkligheten. För detta erfordras tid.”

Deltagarna i Vinslöv TRÄNADE på rösten och talets tio punkter. Bara det är mycket att TRÄNA på. Det tar mera tid i anspråk än vad man kan tro. Ofta 3 gånger så mycket tid.

Dock måste jag säga, att i ett avseende vill jag gärna som ett exempel certifiera alla kursdeltagare. Det gäller deltagandet i Speaking Ciurcle och genomförandet av ”Upprepningsövningen”.

I Vinslöv gick den övningen till på följande sätt.
Intill swimmingpoolen med en glasvägg mellan sitter kursdeltagarna i ett relaxrum utsträckta på var sin teakfärgade vilstol av trä. Stolarna är placerade i rummet i en stor cirkel. En öppning finns innemot simbasängen. Det hela ser väldigt läckert ut. I öppningen ställer sig den som skall TRÄNA och leda upprepningsövningen. Innan man börjar leda övningen har man bestämt sig för vad man skall TRÄNA. Det talar man om för deltagarna som skall upprepa varje fras unisont / – eller var sin fras – i tur och ordning. Detta är viktigt för rolltagningen. Vanligtvis kan man välja själv vad man vill TRÄNA på. Då talar man om det innan man startar ÖVNINGEN. Alla kan tala i ettordsfraser med upprepning. Man kan TRÄNA i 2 – 5 min. Eller man kan TRÄNA ett par eller flera varv.

Denna övning ger möjlighet att samtidigt och effektivt TRÄNA många olika taltekniska färdigheter. Ju flera färdigheter som man TRÄNAR, desto lättare får man att tala flytande.

Nu tillbaka till min inledning. Johan Ascard visar att han har TRÄNAT på att lära sig crawla. Han har även bevisat hur han har TRÄNAT sig till att bli pilot och få certifiering att spaka ett flygplan själv ensam i flygplanet. Och han har tränat på att fungera som kursledare.

Man måste träna tills man når fram till sitt mål: att behärska en eller flera färdigheter. Detsamma gäller talet. Insikt om teori och kunskap är bra men det måste kompletteras med lång TRÄNING. Det gäller också när man vill utveckla sin person och förkovra sig i att tala bättre. Först på senare tid har jag riktigt förstått det ovillkorliga i detta faktum. Man kan aldrig hoppa över TRÄNINGEN.

I år när TALAkademin firar 20-års jubileum på Vårdnäs, utanför Linköping den 15 – 16 september har jag lämnat ordförandeskapet i TALAkademin till Robert Lindohf. Jag hoppas att under hans ledning TRÄNINGSMÖJLIGHETERNA I ATT TALA BÄTTRE kommer att utvecklas och öka.

I Vinslöv erbjöds vi deltagare TRÄNING i rösten och talets tio punkter. Förutom själva TRÄNINGEN ingick utmärkt mat och logi, spaaktiviteter, naturutflykt med talträning till Wanås, restaurangbesök med talträning i Kristianstad, naturutflykt med talaträning till Vannås. Det var ett lyckat arrangemang. Jag anser det själv var av högsta klass.
Tack Skånes stamningsförening för ett givande samarrangemang

Åke Byström

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: