Himla kul träning

”The very thought to control stuttering is misleading
and it is actually going against stuttering. Speech is something
which you have to allow to flow and not something to control. ”
If you get that, you’re half way there.
John  (klipp från internet)

Utmaningen är fortfarande att arrangera träning som ger flyt i talet. Den utmaningen har vi sannerligen för länge sedan antagit inom TALAkademin. Men det gäller att utveckla träningen till att bli ”himla kul” för den som fortfarande pockar på det.
Mitt förslag är att alla medlemmar i TALAkademin bidrar med några rader om hur vi kan tänkas göra. Skriv in det på TALAkademins hemsida. Så snart som möjligt!

”Hesitating: Realising that Everyone Stumbles”

 

”If you know that your speech is hesitent and want to do something about it, take the following first steps.”

 

  1. Think more clearly.
  2. Slow down your speech and speak with more emphasis.
  3. Master good breathing.
    (sid 236 Voice & Speaking Skills for DUMMIES. 2012)

 

Upprepningsövningen som vi i TALAkademin brukar använda oss av tränar enligt min mening upp tänkandet, som jag vill beteckna som formuleringsförmågan i det här sammanhanget. Vi kan när som helst utvärdera resultatet. Min hypotes är att tänkandet/formuleringsförmågan kan tränas upp märkbart efter 50 övningar.

 

Att sakta ner talet tränar vi inom TALAkademin genom att träna på övertydlig artikulation. En skärpning av uttalet minskar taltempot. Det har vi redan bevisat för varandra inom vår förening. Effekten märks direkt.

 

Att behärska en god andning tränar vi inom TALAkademin genom att tala med viloandningsrytmkänslan. Det fordrar full förståelse och en hel del träning innan man når fram till ett nöjaktigt resultat. En utvärdering av träningsinsatsen kan göras när som helst man önskar.  Min hypotes är att man måste träna minst 3 gånger så mycket som man i förstone tror.

 

SWITCH

SWITCH innehåller bl a följande sceneri: En ryttare, en elefant, en väg och ett mål. Själv är man elefantens ryttare sittande på elefantens rygg – och som styr, tänker, beslutar. Elefanten represeterar känslorna som kan ställa till problem när man vill åstadkomma en förändring. Det gäller för ryttaren att kunna handskas med elefanten – som kan vara hur bångstyrig som helst – för att få den att gå på vägen fram mot målet. Man måstedärför lära sig att förstå elefanten och handskas med den. Det kan man göra genom att förstå de många olika exempel på lösningar till förändring som boken innehåller. Jag tror att flera exempel kan appliceras på talet och talsvårigheter. Förmodligen också stamning av olika kännetecken. Det är det som jag tror har inspirerat Göran Hjertman. Det ska bli kul att höra vad han kommer att säga under TALA I SKÅNE i början av maj. 🙂

TALA i Skåne 2013

Skånes Stamningsförening och TALAkademin
bjuder in till

TALA i Skåne 9-12 maj 2013

Välkommen till en utvecklande talträningshelg i Hässleholm under Kristi Himmelsfärdshelgen.
Ju bättre du talar desto mindre stammar du
Detta är en helg för dig som vill arbeta med ditt tal tillsammans med andra i en trevlig miljö. Talträningen är upplagd i linje med TALAkademins devis ”Ju bättre du talar desto mindre stammar du”. Vi arbetar alltså inte med att minska stamningen utan med att förbättra vårt tal. Effekten på stamningen kommer indirekt.
De fyra grundläggande färdigheterna i TALAkademins träningsprogram består av andning, frasering, pausering och avspänning. Talträningen går bland annat ut på att tala i kortare fraser, sänka taltempot och tala i viloandningsrytm. Vi tränar också på att använda rösten och talet bättre. Vi varvar med ’Speaking Circle’, en beprövad metod att öka lusten att tala inför andra människor.En mycket viktigt sak är också att vi tränar på att använda vårt träningstal i verkliga talsituationer.

Johan Ascard leder helgen tillsammans med logoped Åke Byström, Göran Hjertman och andra aktiva deltagare. Vi hjälps även åt med Speaking Circle och andra övningar.
Vi bor på landet – nära stan
Vi börjar torsdag lunch och slutar på söndag efter lunch. Vi bor påHässleholmsgårdens vandrarhem, i flerbäddsrum med 2-3 bäddar per rum. Hässleholmsgården är beläget på en gård som har anor från 1500-talet. Här finns bangolf, elljusslinga i naturskönt strövområde, bad 3 km, golf 500 m. Trådlöst internet är gratis.
Vandrarhemmet är på gångavstånd från Hässleholms centrum. Vi ordnar transport från järnvägsstationen i Hässleholm.
Träningen anpassas till dina önskemål
Vi välkomnar alla medlemmar i stamningsföreningarna och i TALAkademin. Deltagare från andra länder är också mycket välkomna. Inga förkunskaper krävs. Träningen anpassas till dina förutsättningar och önskemål.
Tala i Skåne kostar bara 600 kronor för tre övernattningar med helpension. Resten står Skånes stamningsförening för, med bidrag från Region Skåne. Kanske kan din förening lämna ett bidrag till resan?
Anmäl dig nu!
Hör gärna av dig med frågor. Anmäl dig till Johan Ascard, 0730-41 52 87,johan.ascard@telia.com, senast den 30 april. Deltagarantalet är begränsat så anmäl dig innan det är för sent!

Lätt redigerade citat från ”Andningsövningar för ett bättre liv.”

Undersök andningen inifrån. Börja med att ordna en fast men mjuk yta där du kan ligga. En heltäckningsmatta är perfekt.  Ta av dig tjocka tröjor, bälten och andra klädesplagg som kan vara ivägen under övningen. Dina lungor är relativt små högst upp och mycket stora längst ner. Men många andas högt uppe i bröstet när de ska ta ett djupt andetag i stället för långt nere i magen. Tag flera djupa andetag och observera hur bröstkorgen rör sig vid varje andetag. Du får magen att röra sig utåt vid inandning. Vi kan börja att lägga märke till i vilka situationer vi spänner magmusklerna och håller igen andningen. Gör en djup inandning och andas sedan ut som om du skulle blåsa ut ett ljus. Känn hur en stark utandning drar ihop magmusklerna och låt dem sedan slappna av helt och hållet när du andas in. Vi ska se till att inandningen är avspänd.

Det är många som behöver lära sig det här.
Sund andhämtning förutsätter att magmusklerna är avspända och att diafragman har utrymme att röra sig på. Det råder finget tvivel om att snäva kläder – särskilt åtdragna skärp – hindrar bukens och diafragmans rörelser.

Allmänt sett räknar man med två – tre veckors medveten andning för att få ordning på sin andhämtning. (Själv behövde jag 1½ år).

RÖSTTRÄNING PÅ SKYPE

Om du vill träna din röst föreslår jag att du lägger märke till följande.

Till att börja med: Målet för vår träning är att vi skall producera våra språkljud så avspänt som möjligt. Slappna av! Slappna av i käken! Slappna av på utandningen! Kom ihåg att andas in rikligt med luft före varje ny fras!
Låt oss börja träningen med några ljud som jag har provat och utvärderat med positivt resultat.
• H+vokal
• V+vokal
• M+ vokal

Börja med att blåsa och forma läpparna till ett H+ooooo 3ggr tonlöst.(Det låter som när man blåser ut luft starkt på en utandning.)
Lägg sedan till stämbandstonen och säg 3 ggr H+ooooo [hhhooooo].
Gäspa gärna lite så vidgas resonansrummet i halsen. Det ger bättre effekt och träningsresultat.
Fortsätt träningen med att gå igenom H+ vokalräckan, a,e,o,u,y,i,e,ä,å .

Jag väljer att börja med konsonaten H som inledning till vokalljudningen. Det beror på att inställningen av H-ljudet vidgar svalget. Röstklangen blir då fylligare. Det eftersträvar vi att uppnå. Det gynnar en avspänd tonbildning.

Man behöver bli medveten om hur man ljudar. Kan ljudandet BLI MJUKARE? Det skall man fråga sig hela tiden.

Ljuda på V+ooo [vvv ooooo] tonlöst.
Det låter som när man ljudar på [fff+ooooo]. Ljuda så avspänt som möjligt. Men gärna kaftigt samtidigt.
Sätt sedan igång stämbandstonen så att det låter som ett utdraget vokalen v-ljud [vvvvv]
Fortsätt träningen med att gå igenom V+ vokalräckan, a,e,o,u,y,i,e,ä,å .

Ljuda på M+vokal [mmmaaaaa]
Låt ljudet gå upp i näsan. Så avspänt som möjligt!
Men samtidigt så kraftfullt som du kan. Dock utan hämmande anspänning. Börja träningen med att gå igenom m+ vokalräckan, a,e,o,u,y,i,e,ä,å . [”Mmmaaaaa”, ”mmmeeeee”, ”mmmooooo” etc.] Fortsätt sedan med [”mmmaaaaaammmm-mmmaaaaammm-aaaaa”,”mäm-mäm-äää”, ”måm-måm-ååå” etc.]
Fortsätt träningen med att gå igenom m+ vokalräckan, a,e,o,u,y,i,e,ä,å .

M-judet fungerar som avspänning för musklerna i ”masken”, dvs näshålans, munnens och svalgets tillsammans betydelsefulla resonansrum.

Så får jag motivation till att genomföra övningarna

1. Genomför gärna den här övningen i samverkan med några likasinnade som är intresserade av röst- och talträning.

2. Spela in övningen med din webbkamera och sänd sedan övningen till en träningskamrat – eller gärna flera träningskamrater om du ingår i en träningsgrupp.

3. Pausera varje fras du säger så att mottagaren kan använda din intalning som en träningsmodell och härma det du säger.

Ge återkoppning enligt reglerna för Speaking Circles
Det är bra om vi kommenterar varandras övningar. Sök efter positiva intryck. Delge gärna varandra. Det ökar motivationen att fortsätta träningsarbetet.

”…och ha himla kul…”

”Lila cut loose, and her energy, her whole demeanor changed. Within a few moments she was fooling around, and as her confidence grew, she came totally alive. But the most remarkable thing was that once she began to have fun, Lila didn’t stutter.”
(ur Redefinging Stuttering av John C. Harrison)

I TALAkademin är det Anders Rosvall som har lanserat uttrycket ”ha himla kul”. Det uttrycket fanns alltid med i inbjudan till TALA I SMÅLAND på den tiden då det begav sig. Nu är den tiden förbi. Men uttrycket ”ha himla kul” lever kvar i mitt minne och påminner mig ständigt om att vi inom TALAkademin måste minnas, att hemligheten med att lära sig någonting nytt på effektivaste sätt är att samtidigt ha himla kul.

Det är en utmaning! För ”rolika timmen” i skolan på fredagarna signalerade ju, att ingenting väsentligt lär man sig då. Att ha kul hör ju inte ihop med skolan och att lära sig.

NÄR SKA SKOLAN ÄNDRA PÅ SIG? När kommer det att bli himla kul att gå i skola? Jag vet inte.

Men det skulle vara roligt att få uppleva, att TALAkademins träningsprogram blir alltmera ”himla kul” och en förebild för den – jämfört med andra länder – tråkiga och försenande skolan.