Testa din röst- och talteknik hos TALAkademin!

Genom att testa sin röst- och talteknik blir man medveten om den. Man kan därmed själv avgöra om man behärskar en viss röst- och talteknisk färdighet eller inte.

När man har testat sin röst- och talteknik, har man klarat av något viktigt. Man har tagit reda på vad det är man behöver träna mera på.

Det finns ett antal färdigheter som ingår i muntlig framställning. När man har klarat av alla uppgifter kan man få en bekräftelse på vad man kan. Man kan inför sig själv intyga vad man klarar av bara och vad man har svårigheter med. Det stärker självkänslan.

Här nedan ser du vad testet består av. Vi räknar upp en hel del som ingår i muntlig framställning. Testet börjar med andning och slutar med talproduktionsfärdigheter.

När du går igenom testet så lär du dig samtidigt. Härigenom kommer möjligheten till träning in. Det gör testförfarandet extra värdefullt. Du kan träna dig igenom testet så många gånger du vill.

Behöver du hjälp med hur du ska göra? Du kan få viss hjälp med utökad instruktionen av TALAkademins frivilliga instruktörer.

Efter genomgånget test kan man behöva träna vidare i Speakting Circle som TALAkademin erbjuder på nätet varje torsdag kl 21.00.

Andning
Tio exempel
1. Andas med magen under en minut. (bukandning)
Med en webbkamerainspelning skall du lära dig och visa hur man andas med magen
2. Andas med flankerna så att det rör sig i sidorna när du håller ”höfter fäst.”(flankandning)
Med en webbkamerainspelning skall du lära dig och visa hur man andas flankandning
3. Andas med buk- och flankandning under en minut.
Med en webbkamerainspelning skall du lära dig och visa hur man andas med buk- och flankandning.
4. Andas med buk-, flank- och ryggandning under en minut.
Med en webbkamerainspelning skall du lära dig och visa hur man andas med buk-, flank- och ryggandning.
5. Demonstrera bröstkorgsandning med tre andetag.
Med en webbkamerainspelning skall du lära dig och visa hur man andas med flandandning.
6. Andas ryggandning och känn andetagen genom att hålla höfterfäst med fingrarna riktade bakåt..
Med en webbkamerainspelning skall du lära dig och visa hur man andas ryggandning.
7. Ta tre djupa inandningar.
Med en webbkamerainspelning skall du lära dig och visa hur man gör detta vid högläsning.
8. Ta tre djupa inandningar och känn samtidigt avspänning under andningspauserna
Med en webbkamerainspelning skall du lära dig och visa hur man gör detta vid högläsning.
9. (Om du har tillgång till boken.) Ligg ner på golvet och träna buk- och flankandning i överensstämmelse med anvisningarna som ges i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv” av Gay Hendricks, sid 77 o.f.
Med en webbkamerainspelning skall du lära dig och visa hur man gör detta.

Kommentar:Det känns lite tjatigt att gång på gång upprepa ”Med en webbkamerainspelning skall du lära dig och visa hur man…” Det kunde ju räcka med en instruktion som gällde alla efterföljande exempel. Emellertid, min tanke är följande: Man lär sig effektivare än annars genom att använda sig av webbkamerainspelningar. Webbkamerainspelningarna ger återkoppling på det man säger och gör så att det går lättare att bedöma vad man gör och säger. Det är lätt att hoppa över webbkamerainspelningarna. Det finns ett motstånd mot all förändring. Jag vill att du ska övervinna det motståndet. Därför upprepar jag instruktionen med webbkamerainspelningen.

Avspänd normal ljudbildning
10. Ljuda på följande enskilda ljud med avspänd röst
a, e, o, u, y, i, ä, å, ö
11. Ljuda ihop ljudsekvenserna med avspänd röst
s-o-l, m-å-l , l-u-r, k-r-å-k-a, s-p-r a-k-a, b-r-i-ng-a, m-a-mm-a, skj-u-t-a, k-ö-p-e-n-h-a-m-n

12. Ljuda igenom så väl korta som långa ord med avspänd röst
Värna. Minnen. Från. Mjölbyfestivalen. Samt. Brokindsfestligheterna.
13. Ljuda igenom två fraser av olika längd med avspänd röst
MODO hör hemma i Ö-vik. Sidensjö var socken på 40-talet.

Ljudning med stark röst
14. Ljuda på tre enskilda ljud med avspänd och stark röst
aaa; iii; ööö

15. Ljuda ihop tre ljudsekvenser med avspänd och stark röst
aaa-ååå-äää-ööö, ooo-uuu-iii-eee, yyy-äää-iii-ööö
16. Ljuda igenom sex respektive korta och långa ord med avspänd stark röst
sol; Silversand; mil; millionbrand; Lomma; lökväxt
17. Ljuda igenom tre fraser av olika längd med avspänd och stark röst
Nu går sista visan. Långt i fjärran. Stilla flyter Don genom Ryssland.

Ljudning med svag röststyrka
18. Ljuda på tre enskilda ljud med avspänd och svag röst
mmm, vvv, rrr
19. Ljuda ihop ljudsekvenser med avspänd och svag röst
aaa-ååå-äää-ööö,
20. Ljuda igenom tre korta och långa ord med avspänd svag röst
mmmaaalll, mmmååålllmmmaaannn, mmmiiilllllliiiooonnnmmmyyygggooorrr
21. Ljuda igenom tre fraser av olika längd med avspänd och svag röst
s-k-ö-n-t; m-a-n l-e-r s-ä-l-l-a-n; m-å-s-t-e m-a-n- a-l-l-t-i-d m-å-l-a

Tala med lågt röstläge
Uttala tre meningar med lågt– lägre än ditt vanliga röstläge, högt och normalt röstläge.
22. Det här är mitt lägsta röstläge
23. Det här är mitt höga röstläge
Det här är mitt normala röstläge.
.
Tala med olika röstklang
24. Uttala två meningar med din vanliga röst.
Nu talar jag med min vanliga röst.
Så här talar jag till vardags.
25. Uttala tre meningar med högt röstläge.
Nu höjer jag röstläget.
Jag talar med pipigare röst än vanligt.
Den använder jag bara när jag läser sagor.
26. Uttala tre meningar med din mörkaste röst.
Så här låter min mörkaste röst.
Den använder jag sällan.
Jag borde använda den ofta.

Tempoväxling
27. Växla tempo inom varje mening när du uttalar tre olika meningar.
Det här är lånat av Bo Bergman.
Jag älskar dimman som släpar våt
över kajer och torg i natten.
Och lykornas ögon, röda av gråt.
Och lukten från gatan och visslans låt
från en spöklikt skymtande båt
ute på Mälarns vatten.

28. Det blir effektfullt tal när man betonar de viktiga orden.
Jag heter…
Jag bor på …
Närmaste stad är …

29. I monotont tal saknar man betoningarna.
Nu säger jag en hel mening utan att framhålla något speciellt ord.
Det är inte så lätt det heller.
Det är viktigt att man hittar de viktiga orden.

30. Börja uttalet av ett ord med långsamt tempo och öka sedan tempot så att det övergår i normal uttalshastighet.
Jag kan inte tänka mig att tala för långsamt.

Rytm
31. Läs tre meningar och betona de viktiga orden i varje mening.
Dom viktigaste orden är substantiv, adjektiv, verb och adverb.
I grundskolan kunde man ta på substantiven.
Ett verb var något man gjorde.
Och ett adverb var en bestämning till verbet.

Talproduktionsfärdigheter
32. Tala med olika taltempon genom att säga tio självvalda fraser i varje övning.
33. Uttala tre ettordsfraser
34. Uttala tre tvåordsfraser
35. Uttala tre treordsfraser
36. Uttala tre fyraordsfraser
37. Uttala tre femordsfraser eller fraser som innehåller flera än fem ord
38. Tala med tre olika taltempon och slappna av under andningspauserna

39. Tala med tre olika taltempon och slappna av under andningspauserna. Gör samtidigt andningspauserna tre gånger så långa
40. Tala med olika taltempon och slappna av under andningspauserna. Gör samtidigt andningspauserna tre gånger så långa. Tala med övertydlig artikulation
41. Tala med olika taltempon och slappna av under andningspauserna. Gör samtidigt göra andningspauserna tre gånger så långa samt tala med övertydlig artikulation och starkare röststyrka

2 Responses to Testa din röst- och talteknik hos TALAkademin!

  1. Robert says:

    Det här är en jättebra träningsplan tycker jag! Man kan öva både själv och tillsammans med andra.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: