Kom ihåg att tala ut!

”…Using a slightly stronger voice in the exam probably helped you to ‘let go’ that little bit more than usual. I’ve found using a stronger voice really helps – it’s just remembering to use it that’s the problem!

You might find it helpful to have a think about what thoughts/feelings you had when you were speaking with your friends afterwards. And were you still using a stronger voice?
Hazel
(klipp från neurosemanticsofstuttering)

TALAkademins ”Röstens och talets tio punkter” innefattar bl. a.  träning av röststyrkan. Röststyrkan är det begrepp som Hazel – här ovan – funnit vara  relevant bl. a. för ett flytande tal. Jag delar naturligtvis hennes upptäckt. Problemet säger hon är att komma ihåg det när man talar. Så ligger det till i verkligheten. Det är därför man mår bra av att få påminnelser om att tala ut! Att höja röststyrkan! Det ger flyt i talet.

En praktisk talteknisk instruktion

”Hi Mark,
Sorry to hear about your Grandmother.
”You CAN speak at her funeral and speak well. It just needs a strategy and some hard work. And remember the day is about her, not about you and your fear of stuttering.
Suggestion: Write out your speech with a red slash every 5-7 words where you’ll pause for two seconds to take a breath. Rehearse that speech 20 or so times in front of a mirror, with friends and family ALWAYS reading from the script.
On the day focus on one person at the back of the room and project your voice as you READ your speech EXACTLY as rehearsed. If you get emotional, pause and take a few deep breaths &n bsp;
Remember no one is expecting a perfect speech and you shouldn’t either. Focus on your intention to honour your grandmother not on your expectations or those of anyone else. Start to reframe the experience right now from one of fear and apprehension to one of looking forward to honouring your grandmother.
If you avoid the situation, you will regret it! Just get up there and do your best….your best will be good enough!
Regards,
Geoff Johnston”

När Jeoff Johnston föreslår fraser som innehåller antalet ord 5 – 7, anser jag, att den instruktionen blir alltför svår om jag jämför med mina erfarenheter. Jag skulle föreslå i stället 1- 3 ord i varje fras till att börja med. Man kan lämpligen testa att uttala 1 – 5 ord i varje fras. Och då förordar jag även en ständig variation av fraslängden. Det ger en nämligen en naturlig uttrycksfullhet åt den muntliga framställningen.

Det bästa i den här instruktionen tycker jag är uppgiften om att man skall träna 20 ggr. Det är utmärkt att träna framför spegeln eller inför några vänner eller varför inte inför familjen.

Bra är det även att tala ut ur munnen genom att rikta sig till en person som sitter långt bak i rummet. Det är en användbar talteknisk instruktion.

Det här är den första instruktiva talinstruktion som jag stött på på saiten neurosemanticsofstuttering. Alltså något mycket ovanligt. Hoppas att det dyker upp flera konkreta tips framöver.

Planera för det du vill ändra på – och genomför det!

”I then devised an extensive (and proactive) plan of action that routinely placed me in the very situations/circumstances/roles that I believed I could not fulfil. I initially experienced discomfort – but the more I confronted those challenges, the more comfortable I became. (Alan Badmington)

I initially experienced discomfort – but the more I confronted those challenges, the more comfortable I became.

”All vår början bliver svår. Bättre går det år från år.”

Om vi hjälps åt att träna och om vi tränar regelbundet tillsammans t. ex. via SKYPE så går det lättare att bli uthållig. Tillräckligt för att nå fram till målet. Låt oss utveckla träningen på SKYPE och DROPBOX. Och så fortsätta att arrangera glädjande uppföljningar genom TALAkademins veckoslutsträffar. Det blir en kul framtidsvision.

Vad begränsar att talet flyter på?

”One of the first things I did (when I decided to embark upon a more expansive lifestyle) was to identify my self-limiting beliefs. I achieved this by making a list of the areas in which I was holding back. It was only when I spent time to consciously focus upon my behaviours, that I discovered how widely such restrictions were adversely influencing my life.”
(Alan Badmington)

… I discovered how widely such restrictions were adversely influencing my life.

Vad är det som skadligt inverkar på ens liv? Det är klokt att göra upp en lista på sådant, tycker Alan Badmington. Ett bra förslag tycker jag. Även sådana aspekter inverkar på en människas tal. Därför är det någonting vi diskuterar inom TALAkademin. Var med och diskutera du också!