Håll ut! Ge inte upp!

”Sadly many of us go through life clinging to the belief that we cannot do something because we may have experienced setbacks in the past. How many of us are held back by outdated beliefs that no longer serve us? How many of us avoid trying something new because of a limiting belief? Worse still, how many of us are held back by someone else’s limiting belief?”

(Alan Badmington)

Det här tycker jag är ett positivt och utmanande uttalande av Alan Badmington. Väl värt att reflektera över. Särskilt sista meningen fäster jag mig vid: ”Worse still, how many of us are held back by someone else’s limiting belief?” Vilka är bakåtsträvare och vilka är framåtsyftande av oss som läser detta? Det gäller och passa sig så man inte hamnar i fel sällskap. Jag vill uppmana till ett positivt förhållningssätt. ”Söken och i skolen finna.” (Vänta inte på att få!) Det är ett positivt bra uttryck som jag ännu minns från småskolan. Håll ut! (i. st. f. Ge inte upp! etc.)

Jag har för egen del valt att se i princip allt nytt positivt! Pröva och erfar! Och håll ut! (i.st.f. ”ge inte upp”). Det menar jag är väsentligt att framhålla. Att delta i positiva och trevliga utbildningsprogram förespråkar jag framför konventionell oinspirerande skolning.

Det gäller att lämna in för service då och då!

”Despite the successes that they may enjoy during a 4-day course, the real challenge occurs when they leave that highly supportive environment and return home. I had a clear understanding that in order to achieve permanent gains, I needed to dismantle the psychological framework that had restricted my thinking and behaviours for so many years.”
(Alan Badmington)

En talträningskurs på fyra dagar kan ge ett uppmuntrande resultat, skriver Alan Badmington. Om man har vant sig vid ofrivilliga avbrott i talflödet till vardags, när man talar, så kan en plötslig förändring till mera flyt i ordflödet överraska positivt. Men det goda resultatet brukar inte hålla i sig hur länge som helst. Efter några veckor börjar man ofta att sakna den fulla träningseffekten. Det gamla talbeteendet med mer eller mindre stamningsinslag brukar göra sig påmint. Efter ett tag närmar man sig det vanliga gamla talbeteendet. Man märker klart att man åter behöver ett träningspass av tidigare veckoslutsmodell. Och så återerövrar man snart sin taltekniska färdighet igen.

Talförmågan behöver sitt underhåll. Någon har liknat det med en regelbunden service på en bil. Likheten med en bils servicetillfällen sas som en träffsäker lustighet. Det är därför angeläget att TALAkademins angelägna träningshelger förblir lustfyllda och lever vidare.