Triangulering

Ett nytt begrepp som jag snart skall reda ut för att begripa mig på.

Triangulering
Innebär att man ser på problemet ur flera synvinklar. Exempelvis kan man intervjua personer med olika relation till problemet (källtriangulering)2. Olika forskare med olika yrkesperspektiv kan delta i datainsamling (observatörstriangulering)2. Under analysfasen kan man analysera materialet med olika paradigm (teoritriangulering)2. Exempel på det sistnämnda kan vara att först analysera materialet utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och sedan att analysera samma material från ett livsvärldsperspektiv2.
(Klippet är hämtat från internet. Det finns flera beskrivningar. Tyvärr kan jag inte ange närmare ange just den här källan.)

Min huvudpunkt i detta sammanhang är att man kan se på saker och ting på flera sätt. Detta har jag haft stor nytta av när det har gällt att förstå t. ex olika forskningsresultat. Det kan även vara användbart, när man får höra många olika uppfattningar om någonting t. ex hur man kan eliminera stamning i sitt tal.

Varför slutar en del personer att stamma av sig själva?

(The following is a formerly unpublished paper that Dr. Williams wrote for his stuttering course in the 1980’s. Added to the Stuttering Home Page with permission of J. David Williams)

(klipp ur Stuttering by J. David Williams, Department of Communicative Disorders
Northern Illinois University, Dekalb, Illinois 60115 c.1980)

”When questioned, adults who remember having formerly stuttered report that they recovered within a wide age range, although most of them say that their recovery took place between about 13 and 20 years of age.
Läs mer av inlägget

Elementära övningar i röst- och talvård

Det här kan TALAkademin erbjuda:
Övningar med: Andning, pausering, avspänning, frasering. Röstkvalitet, röstläge och röststyrka. Uttal, tempo och rytm.
Upprepningsövningar. Ljudlängdsövningar. (duration = varaktighet). Speaking circles (tal inför åhörare).
(Jämför gärna med ”Toastmaster övningar”)

Enligt Anna Margolina är stamning…

”According to John, stuttering is a system which includes your emotions, perceptions, beliefs, intentions, physiological makeup, and the physical behaviors that you have built up over time.”
(Anna Margolina)

Du kan det, när du kan lära ut det till andra!

Hi Richard,
Many congratulations on your impressive NLP/NS summary. I’ve heard it said that the best way of learning something is to teach it. Effectively (as a result of your translations), that’s what you have done. The stuttering community owes you an enormous debt of gratitude.
(Alan Badmington)

”I’ve heard it said that the best way of learning something is to teach it.”Så rätt du har Alan Badmington. Varför uppmanar du inte rakt på sak alla som stammar, att det är slutmålet för all träning? Jag förstår inte detta. Det är ju det alla behöver känna till. Att lära sig en sak så bra att man kan lära ut det till andra. Det är då det fungerar som det ska. Att det ska vara så svårt att uttala! Jag lovar dig nu Alan Badmington, att vi ska ta det du sagt på allvar i Sverige och i TALAkademin. Vi ska träna på allt tills vi kan lära ut det till andra.

Vem är bakåtsträvare och vem är enveten optimist?

”Sadly many of us go through life clinging to the belief that we cannot do something because we may have experienced setbacks in the past. How many of us are held back by outdated beliefs that no longer serve us? How many of us avoid trying something new because of a limiting belief?  Worse still, how many of us are held back by someone else’s limiting belief?”
(Alan Badmington)

Det här tycker jag är ett positivt och utmanande uttalande av Alan Badmington. Väl värt att reflektera över. Särskilt sista meningen fäster jag mig vid:Worse still, how many of us are held back by someone else’s limiting belief?” Vilka är bakåtsträvare och vilka är framåtsyftande av oss som läser detta? Det gäller och passa sig så man inte hamnar i fel sällskap. Jag vill uppmana till ett positivt förhållningssätt. ”Söken och i skolen finna.” (Vänta inte på att få!) Det är ett positivt bra uttryck som jag ännu minns från småskolan. Håll ut! (i. st. f. Ge inte upp! etc.

Jag har för egen del valt att se i princip allt nytt positivt! Pröva och erfar! Och håll ut! (i.st.f. ”ge inte upp”). Det menar jag är väsentligt att framhålla. Att delta i positiva och trevliga utbildningsprogram förespråkar jag framför konventionell oinspirerande skolning.

Mod att tala

As Alan has said, sometimes we need to put ourselves into these types of situations, even when we don’t feel totally prepared, or feel 100% confident. By doing so, we are saying ‘no’ to fear and ‘yes’ to the confident person we want to become.
Hazel
Gammalt har det varit en dygd att visa mod i skrämmande situationer. Men hur är det idag? Blir vi uppmanade att visa mod i farofyllda situationer? Nej, det tycker jag inte. Snarare är det väl så att man lärt sig att akta sig för farliga situationer.

En sådan farlig eller skrämmande situation är det för många, när man skall tala. Därför avstår man från att ge sig i kast med situationen. Det är ingen bra talstrategi. Alan och Hazel rekommenderar att vi skall visa mod att tala.