Varför slutar en del personer att stamma av sig själva?

(The following is a formerly unpublished paper that Dr. Williams wrote for his stuttering course in the 1980’s. Added to the Stuttering Home Page with permission of J. David Williams)

(klipp ur Stuttering by J. David Williams, Department of Communicative Disorders
Northern Illinois University, Dekalb, Illinois 60115 c.1980)

”When questioned, adults who remember having formerly stuttered report that they recovered within a wide age range, although most of them say that their recovery took place between about 13 and 20 years of age.

  • Det är vanligt att en spontan positiv talutveckling mot flytande tal äger rum under åldersspannet 13 – 20 år. Så sägs det. Jag känner emellertid bara ett par personer som helt och fullt passar in i den beskrivningen. Personerna har bevisligen stammat under skoltiden. Som vuxen talar de helt utan tecken på stamning.

They nearly always report their recovery as having been gradual, and many have no idea why they recovered. Det är också mitt intryck. Det är märkligt tycker jag, att så många inte kan förklara varför talet har utvecklats till mera flyt. Vi i TALAkademin har försökt att hitta svar genom att beskriva förändringar i talet hos olika personer.
Those who do offer an explanation, in the absence of any speech therapy, frequently attribute their recovery to such things as speaking more slowly, speaking more frequently (not being afraid to talk), relaxing, and acquiring new attitudes toward themselves and their speech problem.”
Det här tycker jag är viktig information att ta fasta på. TALAkademin har med i sin talträning alla punkter som nämns. Det är värt att notera, att det skett helt oberoende av det som jag här har refererat till. I TALAkademins träningsarbete har vi sökt svar på nedanstående frågor.Kan vi lära oss något väsentligt för vårt tal genom att fråga oss:
1. Talar jag tillräckligt sakta?
2. När jag talar, tränar jag samtidigt på att tala bra?
3. Vågar jag tala lugnt och fritt ?
4. Kan jag slappna av så att det känns skönt och behagligt att tala?
5. Behöver jag alltid tala perfekt?

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: