Transfer – betyder överföring t. ex. till andra situationer

”As many within the stuttering community will confirm, one of the most difficult aspects of any kind of speech therapy is being able to successfully transfer the gains that we enjoy in a safe environment into the outside world.  You managed to achieve that for the majority of the time.”
(Alan Badmington)
Ja, här är det åter fråga om  ”expand your confort zone”. Något som Alan Badmington ofta återkommer till i många av sina uttalanden. Hur var det nu vi gjorde inom TALAkademin för att utvidga vårt arbetsfält? Är det någon som kommer ihåg det år 2015? Berätta i så fall! Vi behöver alla utvidga vårt verksamhetsområde.

P&E (prövat och erfarit)

”JU BÄTTRE MAN TALAR…”

”We travel in the direction of our most dominant thoughts. That’s fine when they are positive and empowering – but extremely damaging when they are brimming with fear, self-doubt and negativity. Many people focus on what they don’t want, rather than what they wish to achieve in life. Like you, I chose to focus on becoming an effective communicator, rather than focusing on not stuttering.

Kindest regards
Alan
——————————————————–
”…rather than focusing on not stuttering.”
-Jag vill inte stamma… det är oklokt att ens uttala den frasen.
Om det fortfarande gäller att vår hjärna negligerar ”inte” (negationer i tanke och tal), måste vi alla tänka oss för  när vi talar (och tänker). Annars blir t.ex. ”jag vill inte stamma.” i stället ”jag vill stamma.” Så länge den regeln gäller måste vi alla – och särskilt vi inom TALAkademin – träna på att formulera oss positivt. Det betyder att i. st. f. ”jag vill inte stamma” måste vi komma i håg att omformulera oss. Det kan då t.ex. vara klokt att hällre säga ”jag vill tala med flyt”.
p.e. (= pröva och erfar)  🙂