Räkna upp 5 exempel varje dag…

”…So teh key is to appreciate any time we get on this planet with those we love.” I now require all my clients write 5 things every day they have deep appreciation for. I know that not everybody does it, yet, I found gratitude and appreciation the most powerful resources. Just searching for those things every day does some good to the mind and spirit.”
Anna

Hälsa, fred, vänskap, inkomst, Sverige…

 

Vi ska alla dö…

”…There were many questions that I would have liked to have asked my father about those interesting times, but I left it too late.  If anyone (who is reading this post) has a desire to learn more about their family history, I urge them to ask those questions now while their relatives are alive.   As time passes (and generations to cease to exist), the opportunities to elicit such answers progressively diminish.”
(Alan Badmington)

Denna påminnelse från Alan Badmington tror jag är välkommen för många. I alla fall för mej. Det tycks ofta bli för sent…

 

Stamningens sammansatta natur,tankar, uppfattningar,känsloreaktioner…

”…It was not until I gained knowledge and understanding of a complex nature of stuttering that involves our thoughts, beliefs, perceptions, emotional reactions, that I started gaining freedom from the stuttering monster. …”
(Anna Margolina)

Man får ge akt på hur och vad man tänker om stamning om man vill  bli av med den.  Man måste skaffa sig en egen uppfattning om vad det är fråga om. Och hur man förbättrar känsloläget till stamningsinslagen i sitt tal.

Tillsammans med TALAkademins medlemmar får man hjälp och stimulans till att behärska på ett bättre sätt hur man talar flytande. Det är bara att gå med på en av TALAkademins kurser så kommer man att förstå hur man gör. Anmäl dig därför till första bästa kurs hos ”Nya TALAkademin”.. Pröva och erfar!

Om konsten att ändra på något…

”…What I have found effective for me is to select a false belief, then re-create the belief to what I know is the truth. I then bring this statement into my mind periodically during the day, repeating it and thinking about it, contemplating it for as long as I can keep other thoughts out of the way, confirming at the same time that this belief is true for me. The more mental effort that is put into this practice the more effective it will be. It’s like meditating, the more focus you put into it the more effective it is at changing your inner beliefs.”
(Amer)

Jag tror att man måste välja ut ett sätt eller en metod, när man önskar en förändring i sitt beteende. Personligen tilltalas jag av Amers beskrivning här ovan. Och det beror till stor del på att känner igen NLP i framställningen. Jag tror att det är angeläget att vi prövar förslag som Amers till förändring av beteendet. Pröva och erfara! Det är bra.

Vem vill inte testa en ny talteknik?

Let go of stuttering and unlock your ability to express yourself with power.

If you stutter, you know that there are some situations in which you speak with little or no difficulties and there are others in which you experience more severe blocking. Have you ever wondered why you can speak so well in some situations but struggle in others? You heard that stuttering is a genetic disorder and that it cannot be cured. Yet, if you know it is possible or you speak with ease, what stops you from having the same level of freedom in all situations?
(Anna Margolina)

Är det OK att tala med kraftig stämma? Kan du bara tala flytande med full röst? Men, kan du släppa loss och tala fritt och avspänt för jämnan? Det lär vara möjligt med lite träning. Detta intresserar mig i egenskap av seniormedlem i TALAkademin. Jag vill gärna testa om det går att genomföra en sådan träningskurs och erhålla ett nöjaktigt resultat. Då kan man tala i alla situationer med lätthet. Kan en sådan kurs komma till stånd genom TALAkademin? Det tänker jag snarast ta reda på.

Normalt tal…

”They develop language in the brain as a progression of speech sounds. When they want people to hear this inner language, they activate the voice in the throat in an easy effortless way.  At the same time, the mouth subconsciously shapes the voice so that the end result is an audible progression of sounds that make up syllables that make up words that make up language.”
(Barbara Dahm)

”…they activate the voice in the throat in an easy effortless way.”

Det här talar för att språkljudsbildningen sker avspänt. Inom TALAkademin vill jag mena, att vi har dragit nytta av våra röstövningar. Därigenom har vi erfarit, att det har varit praktiskt att lära sig tala med en avspänd röst. Det har klart bidragit till mera flyt i talkedjan. .

”Freeing Your Inner Fluency”

”The idea is simple – learn to produce speech like fluent speakers do and build a mindset that leads to fluency. There are ways to control what your mind does. You don’t have to be 100% fluent to speak with power, flow and confidence. Freeing your Inner fluency workshop is or your if you want:

• Find your voice and let go of fear
• Express yourself with ease and confidence
• Understand and develop “the fluency mindset”.
(Klipp från Anna Margolina)

Hur man får ett naturligt flyt i sitt tal, har vi redan erfarenhet av inom TALAkademin. Härligt! Hur man hittar sin bästa röst tränar vi redan i och med att röstkvalitet, röstläge och röststyrka finns med i de 10 grundläggande färdigheterna. Hur man uttrycker sig på bästa sätt har vi länge gjort genom  ”Speaking Circles”. Vi har framgångsrikt utvecklat och analyserat den muntliga framställningen i flera veckoslutsarrangemang under årens lopp. TALAkademin ligger bra till i tiden! Man blir glad!