Räkna upp 5 exempel varje dag…

”…So teh key is to appreciate any time we get on this planet with those we love.” I now require all my clients write 5 things every day they have deep appreciation for. I know that not everybody does it, yet, I found gratitude and appreciation the most powerful resources. Just searching for those things every day does some good to the mind and spirit.”
Anna

Hälsa, fred, vänskap, inkomst, Sverige…

 

Vi ska alla dö…

”…There were many questions that I would have liked to have asked my father about those interesting times, but I left it too late.  If anyone (who is reading this post) has a desire to learn more about their family history, I urge them to ask those questions now while their relatives are alive.   As time passes (and generations to cease to exist), the opportunities to elicit such answers progressively diminish.”
(Alan Badmington)

Denna påminnelse från Alan Badmington tror jag är välkommen för många. I alla fall för mej. Det tycks ofta bli för sent…

 

Stamningens sammansatta natur,tankar, uppfattningar,känsloreaktioner…

”…It was not until I gained knowledge and understanding of a complex nature of stuttering that involves our thoughts, beliefs, perceptions, emotional reactions, that I started gaining freedom from the stuttering monster. …”
(Anna Margolina)

Man får ge akt på hur och vad man tänker om stamning om man vill  bli av med den.  Man måste skaffa sig en egen uppfattning om vad det är fråga om. Och hur man förbättrar känsloläget till stamningsinslagen i sitt tal.

Tillsammans med TALAkademins medlemmar får man hjälp och stimulans till att behärska på ett bättre sätt hur man talar flytande. Det är bara att gå med på en av TALAkademins kurser så kommer man att förstå hur man gör. Anmäl dig därför till första bästa kurs hos ”Nya TALAkademin”.. Pröva och erfar!

Om konsten att ändra på något…

”…What I have found effective for me is to select a false belief, then re-create the belief to what I know is the truth. I then bring this statement into my mind periodically during the day, repeating it and thinking about it, contemplating it for as long as I can keep other thoughts out of the way, confirming at the same time that this belief is true for me. The more mental effort that is put into this practice the more effective it will be. It’s like meditating, the more focus you put into it the more effective it is at changing your inner beliefs.”
(Amer)

Jag tror att man måste välja ut ett sätt eller en metod, när man önskar en förändring i sitt beteende. Personligen tilltalas jag av Amers beskrivning här ovan. Och det beror till stor del på att känner igen NLP i framställningen. Jag tror att det är angeläget att vi prövar förslag som Amers till förändring av beteendet. Pröva och erfara! Det är bra.

Vem vill inte testa en ny talteknik?

Let go of stuttering and unlock your ability to express yourself with power.

If you stutter, you know that there are some situations in which you speak with little or no difficulties and there are others in which you experience more severe blocking. Have you ever wondered why you can speak so well in some situations but struggle in others? You heard that stuttering is a genetic disorder and that it cannot be cured. Yet, if you know it is possible or you speak with ease, what stops you from having the same level of freedom in all situations?
(Anna Margolina)

Är det OK att tala med kraftig stämma? Kan du bara tala flytande med full röst? Men, kan du släppa loss och tala fritt och avspänt för jämnan? Det lär vara möjligt med lite träning. Detta intresserar mig i egenskap av seniormedlem i TALAkademin. Jag vill gärna testa om det går att genomföra en sådan träningskurs och erhålla ett nöjaktigt resultat. Då kan man tala i alla situationer med lätthet. Kan en sådan kurs komma till stånd genom TALAkademin? Det tänker jag snarast ta reda på.

Normalt tal…

”They develop language in the brain as a progression of speech sounds. When they want people to hear this inner language, they activate the voice in the throat in an easy effortless way.  At the same time, the mouth subconsciously shapes the voice so that the end result is an audible progression of sounds that make up syllables that make up words that make up language.”
(Barbara Dahm)

”…they activate the voice in the throat in an easy effortless way.”

Det här talar för att språkljudsbildningen sker avspänt. Inom TALAkademin vill jag mena, att vi har dragit nytta av våra röstövningar. Därigenom har vi erfarit, att det har varit praktiskt att lära sig tala med en avspänd röst. Det har klart bidragit till mera flyt i talkedjan. .

”Freeing Your Inner Fluency”

”The idea is simple – learn to produce speech like fluent speakers do and build a mindset that leads to fluency. There are ways to control what your mind does. You don’t have to be 100% fluent to speak with power, flow and confidence. Freeing your Inner fluency workshop is or your if you want:

• Find your voice and let go of fear
• Express yourself with ease and confidence
• Understand and develop “the fluency mindset”.
(Klipp från Anna Margolina)

Hur man får ett naturligt flyt i sitt tal, har vi redan erfarenhet av inom TALAkademin. Härligt! Hur man hittar sin bästa röst tränar vi redan i och med att röstkvalitet, röstläge och röststyrka finns med i de 10 grundläggande färdigheterna. Hur man uttrycker sig på bästa sätt har vi länge gjort genom  ”Speaking Circles”. Vi har framgångsrikt utvecklat och analyserat den muntliga framställningen i flera veckoslutsarrangemang under årens lopp. TALAkademin ligger bra till i tiden! Man blir glad!

Tallördag i Göteborg hösten 2015

I går var det Tallördag i Göteborg. Ett återkommande arrangemang som oftast blir av två gånger per år. Jag som jag tycker kännetecknar tallördagarna är:

  • Fantastiskt engegemang från alla deltagare
  • Talövningar
  • Diskussioner om övningarna, nya forskningsrön m.m.
  • Trevlig miljö

Den här gången pratade vi om ”The inner game…”, Barbara Dahms och Anna Margolinas teorier m.m. Det handlar om att vi behöver tillåta vårt automatiska tal att sköta sig själv. Stamning och blockeringar beror på att vi stör det automatiska talet på något vis. Ibland kallas detta också för system 1 och system 2. System 1 är det automatiska systemet. Det fungerar för oss alla, t ex när vi är ensamna och pratar med ett husdjur eller ett litet barn.

Det här är mycket spännande och jag tror att vi kommer att diskutera detta mycket mer inom Talakademin.

Utvidga din ”confort zone”…!

”…And finally, when you deliberately do something you normally don’t do or what you believe is outside of your abilities. Stepping beyond fears and looking with curiosity how you respond. Doing something out of character – such as when I started learning to be more expressive and speaking in a more emotional voice or moving on stage or interacting with the audience in Toastmasters. Every time it seemed like an impossible thing and now it is what I do in comfort.

So every time you think about your problem or design ways to deal with it, ask yourself – “Am I doing something that allows me to step beyond the limitations of my model of the world. Or am I circling inside my model and do the same things I have been doing most of my Life?”
(Anna Margolina)

Vad innebär det ”att gå runt i en cirkel”? Vad är det jag gör om och om igen? Händer det inget nytt? Det kan man fråga sig även inom en grupp, en förening etc. Inom TALAkademin funderas det nog. Är det inga nya ide´er på gång? Det var länge sedan sist. Jo, Stamningsföreningen Västra Götaland kan ge svar på en sådan fråga. Nu på lördag får man besök av  TALAkademins representanter. Då kommer bl. a. Barbara Dahms  dynamiska stamningsterapi att ventileras. Det är nytt inom TALAkademin.

Kan du… så kan väl jag. Eller vi kan det tillsammans!

”I just want to say thank you all so much for your supportive and encouraging comments during the past few days, following my talk.  If it wasn’t for you guys and all the help and advice you’ve given me, I wouldn’t be doing what I am doing today.  I appreciate you all……………..thank you!!!”
Hazel

Ensam må vara stark… men tillsammans blir vi starkare. Vi måste lyckas med att göra den gemensamma talträningen mera lockande i Sverige. Idag tycker jag att det råder stiltje. Låt oss gemensamt lista ut hur det bör gå till framledes. Du som läser detta: Välkommen med dina drömscenarios! Skriv ned ditt förslag nu!

Dela med dig av dina erfarenheter!

Al
Here are a few things which come to mind.  First, when you move around a lot, make it meaningful.  Don’t just move for the sake of moving.  Use appropriate gestures/movements to illustrate the point you are making.  Second, use lots of vocal variety – volume and pitch.  Go in with a positive attitude – one of having fun and entertaining those professors with all your knowledge.   See how much you can make biochemistry sound like the most fun thing on the planet J  Be enthusiastic as you are presenting.  And remember to smile and look confident, even if you aren’t feeling quite that way inside.

Before I give talks, I always practise doing them several times on my own, in the way I plan to do them on the actual day – including all the vocal variety, body language etc, in front of an imaginary audience.  I find this really helps, so you might like to give that a go too.

I wish you well – let us know how it goes.
Hazel

Det Hazel skriver här manar till efterföljd. Hon svarar på en direkt uppmaning: ”Any advice on other things to do to prepare would be great!” Man lär sig mycket genom att svara på uppmaningar eller frågor. Det Hazel skriver här manar till efterföljd inom TALAkademin.

 

Thanks,

Al

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software. www.avast.com

__._,_.___

Posted by: ”Hazel Percy” <hazelpercy@talktalk.net>

         

 

.

__,_._,___

Mycket prat och lite verkstad…

”…Instead of analyzing and learning more about
stuttering, I am now fully valuing doing things a lot everyday that are in line
with the plan I have designed. So, keyword for the next year or more is ACTION;
not thinking and planning.”
(Mattew O´Malley)
Det är alltid träning som gäller. Ett jobb man måste utföra. Därför måste man inlemma sig någon form av automatiserad inbyggd träningsaktivitet. Först då får man maximal – och nödvändig – träningseffekt. Ett bra tips är att engagera sig som kursledare för den träning det gäller. Det ger bra utdelning i TALAkademins verksamhet. Bli kursledare!