En handfull möjliga…

”Coaching people is by far the coolest thing to do. In two years I worked with 40 people and only a handful understood it all comes down to taking action and hard work on a mindset that needs re-programming”
(Rene)
Fem av fyrtio. Inte så tokigt. 0,125%. Det gäller att kunna tänka om. Och inte ge upp i förstone. Jobba hårt.  Det kanske tar fyra år innan man kan behärska ett nytt sätt att tala. Det verkar ju inte så lockande. ” Men skam den som ger sig.” Det är ett användbart ordspråk i en sådan här benägenhet. Det gäller att hitta arbetslust. Och veta hur man skall arbeta, träna. Svar kan man få hos TALAkademin. (P.E.)

Är du en ”kontrollperson”?

Date: Sun Jan 17, 2016 4:50 pm ((PST))

Ruth has ”controlled” her need to control”. If every PWS learned to do that, I am guessing that at least 75% would be naturally fluent for the remainder of their lives. Indeed, in all likelihood. when the PWS controls their need to control, all fear of stuttering, all fear of being found out, all fear of being called a retard, all shame, all anger, all hurt, all pain, etc., will be gone. Wow!!! take some time if you haven’t already done so, and write down what would change in your life if you ”controlled your need to control”. This is serious. Please take it as such. Bob
Bob

I know what you’re saying, but I’d caution you about using the word ”control”, even this situation.  It can have a totally opposite effect than you’re looking for.  How can you say the same thing but in more positive terms and without using the word ”control.”
John

Det här med kontroll finner jag intressant. Jag måste således  klara av att överge kontrollfunktionen för att få flyt i mitt tal. Den här vanliga kontrollfunktionen som man/jag/många andra mer eller mindre omedvetet aktiverar i sitt dagliga beteende kan enligt ovan ställa till besvär när jag talar, – och som jag förstår – spelar golf, tennis, eller idkar bågskytte. För att nämna några exempel.
John Harrison påminner ovan om att kontroll utgör ett hinder. Värt att lägga på minnet!

Håll fokus på rätt ställe!

”…and completely focus once again on the person I am
talking to.

(Hazel Percy)

– Håll fokus på rätt ställe, när du talar. Jag uppfattar, att vi nu är inne på kommunikationsträningsområdet. Då är det träning som gäller. ”Träning, träning och åter träning!” Jag känner nu igen tongångarna från idrottens värld. Ta lärdom av idrottsutövarnas vardag. Det anser jag, att jag själv har gjort. Och med framgång. Ta fram ett inspirerande träningsprogram. Kombinera gärna idrottsträning med talträning. Det har jag själv dragit nytta av. Sätt igång med träningen snarast! Utvärdera resultatet. Förslagsvis efter 3 – 4 år. Se vad som händer! (P.E.)

Ge akt på hur du tänker, när du talar…

”The main thing which I discovered was that when I was only half using
McGuire, it wasn’t the breathing that was making the difference as to
whether I was stuttering or not.  What was making the difference was the
degree to which I was focussing on the language I was using.  I could see a
clear cause and effect relationship going on.  When I was seeing the words
in my mind and then trying to say them, I stuttered.  When I was simply
focussed on a picture of whatever I was talking about, without much
awareness of the language I was using or how I was speaking,  speaking was
much easier.  This happened time and time again.  For example, I was telling
my daughter what I was planning to cook for dinner one day and was listing
the different foods.  To begin with, I was seeing each word in my head, then
trying to say it and I was having difficulty.  So, I changed tack and
started to simply see a visual image of whatever food item I was listing and
then said the picture, without thinking of the word, and speaking became
easier.  So – this past week it has really been driven home to me that
focussing on the words or how I am speaking, definitely interferes with my
brain’s automatic process for producing speech.  In one sense I knew this
already, but I now realise it so deep that I am determined to completely
give up visualising words and to practise focussing on the non-verbal idea I
am talking about instead.  I don’t know how long it will take me to
completely change this thinking pattern.  All I know is that I have made a
start and am continuing on with it until I change this habit.”
(Hazel Percy)

Jag tycker att Hazels beskrivning ovan är intressant. Det handlar om hur man kan frigöra sig från stamningsinslagen som man kan ha i sitt tal. Det finns absolut anledning till att pröva att tala som Hazel föreslår. Alla som har okontrollerad stamning i sitt tal torde inte känna igen sig i Hazels beskrivning. Men jag gissar att det kan var en hel del som känner igen sig i Hazels beskrivning av hur man kan tala så att stamningsinslagen i talet försvinner. Det är ju bara att pröva sig fram. (P.E.) Håll ut! Det tar sin tid.

Some people ask me – how long does it take to gain freedom from stuttering?

7 January ·

Some people ask me – how long does it take to gain freedom from stuttering? My clients who do not stutter, ask the same question about anxiety, fears and other personal problems. When I started this journey in 2009, I wanted this stuttering thing to be over in a few months. It turned out to be a long road with many ups and downs.
One thing is for sure – I am glad I took the chance. I am glad I decided to stick with this journey. It changed so much more than just my speech. I feel as if there were layers and layers of pain, hurts and limiting beliefs around me which were not who i truly was. Now as I am shedding more and more of them, I am growing more and more comfortable into just being me.
When I started coaching other people who stutter using NLP and hypnosis, I wanted to heal and cure them in a few sessions. Now from my own experience and from that of my clients, I know that a coach can only help and guide you, but he or she cannot do your personal work for you. However, if you are willing to do the work and refuse to give up, this process of transformation will eventually take a life of its own and start prompting and pushing and nudging you and you will be finding more and more mentors, teachers, friends and guides who will help you grow.
Today I experience unbelievable freedom. When I stopped wasting my nervous energy on worrying, anticipation of failure, fears of judgement, comparing myself to others, being self-conscious and so on, life started sparkling and flowing and to my amazement it turned out there are limitless opportunities for fun, growth and love.
Det tycks ta sin ansenliga tid att lära sig att tala med tillfredsställande flyt. Det räcker inte med en aha-upplevelse. Det tar sin tid med TRÄNING AV OLIKA MOMENT. Fyra år tog det för min del. Jag trodde länge att jag var exeptionellt långsam i att lära. Men idag förstår  att jag, att min erfarenhet och inlärningstid är rätt så normal. Men VEM kan man locka till efterföljd, när jag ”hotar” med fyra års talträning?  När alla vill ha ett kvick-fix!
Känner du någon så hör av snarast dig till mig!

Blah, blah, blah…

Blah, blah, blah.
Anyway, Jane, when I emphasize a stutterer’s breathing, thinking, or focus, for me that is going back to ”head stuff” which is what ruined my speech in the first place.   (When I work on focusing my attention in a certain place, I am back to thinking, imagining, analyzing, trying and effort (all head stuff).   When I think about what I am focusing on, I am both thinking and trying.  When I focus on positive thoughts, I am thinking.  When I focus on negative thoughts, I am thinking.  And what interferes with my flow is all this head stuff.  This is not only true for stuttering, it is the main theme of world-class coaches.  One of the great tennis players of our time wrote about how he wins his matches….after the first match, the player approaches his opponent  and asks ”I just wanted to ask you how you manage that marvelous wrist movement of yours.”  This puts the guy’s focus on his wrist movements and his game goes south from that point.  Anyway, here is another short excerpt from the book:
(Ruth Mead)
Det är intressant att läsa om hur även andra personer tänker om ”att stamma fram” sina ord och meningar.  Hur skall jag tänka, när mina egna tankar inte stämmer överens med andras? Ja, det finns tips. Meta-tänkande betyder, att man tänker över sitt eget tänkande – om andras tänkande etc.  Är det bra det? Ja, absolut. (P.E.)

…I recovered from stuttering…

”As you know, I recovered from stuttering when I fully realized that the brain automates speech.  Period.  This came as a blinding insight to me after years and years of wandering around in a fog…..like a dangerously foggy morning or like the bathroom mirror after a super-hot shower.   A problem arises, however, at the point when I have to explain how I overcame stuttering to those who are still trying to control their speech.”

(Ruth Mead)

Skönt att läsa om någon som …”recovered from stuttering”.  Det finns uppenbarligen sådana. Jag känner personligen några sådana personer.  Även i Sverige. Andra har jag hört talas om. Det kul i alla fall att känna till detta. Glädjande faktiskt när jag tänker efter. ( 🙂

Så säger Barbara Dahm…

”…Truly understanding the difference between thinking and choosing language may take lots of exploration for some people, but there is absolutely no doubt, focus on words while speaking is related to stuttering.”

Barbara Dahm
Detta vill jag testa på något sätt – gärna inom TALAkademin. Om det är möjligt. Om det stämmer. I så fall att det verifieras kommer vi att dra nytta av det.
Det måste bli (P.E.) till slut!

Räkna med fyra år…

”…The thing is – it does take work and it is not a quick fix. I wish there were something that worked fast and led to effortless speech in a month or so. It is a journey. However, it is a journey worth taking.”
(Anna Margolina)

Äntligen börjar jag att känna igen mig. Ovanstående uttalande verkar nu lockande på mig. Det finns ingen kvick fix! Jag brukar säga, att det tar fyra år av träning. Tycker det låter skrämmande lång tid.  Men lyckas man ha kul samtidigt med träningen  ja, då går det att fixa. På fyra år!(p.e.)