Pröva och erfara (PE)

”…Think about those people who will fight you tooth and nail saying stuttering is genetic or cannot be cured and how defensive they become. So if you are serious about your mind, and your life, grab the book.”
Anna
Jag avstår av tidsskäl från att rekommendera den bok som Anna föreslår. Det viktiga budskapet är emellertid, att ”…stuttering is genetic or cannot be cured…”  ÄR FELAKTIGT. Vi är numera rätt många personer som upptäckt och erfarit, att ”stuttering can be cured”. Det är en fråga om träning i olika avseenden. Det är en fråga om att pröva och erfara. (PE).

Ett fundamentalt antagande

”…I’m not even sure you know what you believe by looking in your head all the time.  I know my beliefs only by my actions.  If I’m trying to force words out it means I don’t believe speech is automatic.  I never know my beliefs apart from my action.  Do others in this group notice that?”   Ruth

Det är via handlingar som vi praktiskt kan åstadkomma en förändring. En kategori är talträning. Inte att förakta.