Vad inbegriper hela människan…?

”…In the 33 years since I first introduced the stuttering hexagon, more and more people have come to understand blocking and stuttering as a problem that involves the whole person….”
(John C. Harrison)

Jag gjorde det här klippet från inbjudan till en webinar den 16 juli 2017. Tyvärr var jag själv förhindrad att delta. Undrar om någon annan kan berätta om vad som avhandlades.

Intressant tycker jag, att man numera börjar dra in hela människan i stamningsproblematiken. För min del tror jag, att man måste själv välja ut det man behöver talträna på. Det kan lämpligen ske på ett intressant sätt i en TALAkademins framtida utbildning.

Vi bör tillsammans samla upp alla tillgängliga erfarenheter av att tala. Därefter strukturera upp det insamlade innehållet. Planera en utbildningsgång. Och vidare sätta igång en utbildning i TALAkademins regi. Snarast lämpligt.

Vem vill mest bli av med sin stamning?

”People who NEED to speak well have greater drive than those who just want to improve or overcome stuttering.  When you need to speak well as much as you need to breathe, you will speak well and nothing will stop you. ”
(klipp  från Michael Williams)

Hur mycket motivation har du för att lära dig tala bättre? Det är frågan. Det är den helt  avgörande frågans svar som kommer att avgöra slutresultatet av TALAkademins talträning. Inom rimlig tid. Kontakta TALAkademin redan nu hösten 2017.