Synpunkter till förändring

Dear Anna,
I feel enriched reading these insights of yours.

I am sharing some of the key points of the transformation of the speech from my perspective that I touch on with my coaching clients

– I do transformative coaching rather than NLP (and I resonate with each and every one that you shared so I will not duplicate these):

a) Taking responsibility for the stuttering. How come I created stuttering in my life? From victim towards a responsible person. This is the essence of the change.

b) Accepting emotions. Whatever I am experiencing is where I am at now and I am not trying to escape from it or numb it.

c) Being freed from the duality of good and bad. Accepting everything as an experience, an opportunity to grow.

d) Leaving the consciousness of trying to control. (I have read your book, Ruth Mead, I find it great and insightful. It is helping me substantially in my transformation.) This consciousness is so prevalent in the modern society, everyone wants to control, but often it is just trying to appear being in control. And then we are frustrated.
Sincerely,
Jindrich

Här kommer en kommentar till Anna Margolinas inlägg. Någon som delar  några av Annas punkter. Jindrich. Intressant tycker jag. Det finns mycket att lära sig. Det tycker jag nog!  Varje påstående en hel del studiearbete!

Mot den bakgrunden borde stamningsföreningarna runt om i världen samverka för att göra utbildningsarbetet angenämt. Personer som stammar i Sverige borde satsa på att bli världsledande.  Inte hamna på efterkälken.  För det kan man också!

”Några nycklar till att förändra sitt tal”

Over the years i have been observing my clients both stuttering and non-stuttering, observing myself as well as interviewing those who achieved success.

Here are factors I believe are essential for success when it comes to change:

1) Taking responsibility for your own change. Even when working with a coach, it is you who does the work. A coach can guide you, however, it is your internal and external journey. People who know they are the ones who make the change are more likely to succeed.

2) Focus on the source of the problem, not the symptom – in case of stuttering – mental processes that create blocking, not blocks themselves.

3) Looking for possibilities not obstacles. Those who look for  people who achieved freedom and flow and who collect evidence that it is possible are more likely to succeed then those who look for possible difficulties and evidence that they may fail.

4) Curiosity and focus on self-growth rather then simply ”fixing” a problem.

5) Desire to learn how their mind operates – figure out how they create their responses, how they think.

6) Relentlessness – firmly believing that their brain can learn new ways and refusing to give up.

7) Optimism – noticing successes and refusing to dwell on failures. Seeing failures as stepping stones to success.

Anna

Bra påpekat Anna! Bra att ha några utgångspunkter, när man skall ta itu med sin stamning och börja talträna mot ett mera flytande tal. Som synes är det en hel del att ta ställning till. Det är bra att ha det nedskrivet så att man kan checka av, när man behöver. Det kan vara svårt att ha 7 punkter i huvudet för jämnan. Därför är det bra att kunna ha en nedtecknad referens att gå tillbaka till när det behövs om minnet sviker.

Det gläder mig verkligen…

”…Dear Johnny: No, the book isn’t ready yet. You will be the first to know when it is. I started out by wanting the book to be a unified voice of this group…..an agreement about certain basic fundamentals I wrongly assumed the group was unified around. But we all live and learn. As it turned out, I could find few unifying voices as I had planned…..so I had to make a lot of changes and pretty much went out on my own and said what was true for me and what I know for sure changed my speech from effortless (as a child up to nearly 5 years of age) to effortful (after the trauma when I began to stutter) and back to effortless (after approximately 35 years old.)…”

Intressant! Jag var själv i samma ålder, när vederbörlig samlad information medförde att även jag började förstå, vad jag skulle – tänka på, koncentrera mig på, bete mig –  för att lyckas med att kunna tala bättre. På den tiden trodde även jag som Ruth Meed gjorde. Nämligen till att börja med, att mitt recept att eliminera  stamningen i mitt tal – för att tala flytande – gällde även för alla andra . Idag har jag förstått, att det är mera komplicerat än så. Jag tror som Ruth Meed, att var och en måste utgå från att testa om man har en egen unik väg till att tala flytande.

Jag tror att TALAkademin numera har både kunskap och resurser för att coacha var och en som vill pröva sin individuella talträningslycka. Det gläder mig verkligen.

 

”At the heart of the problem…”

ake

”That and other experiences made it very clear that my stuttering and blocking was only peripherally about my speech. At the heart of the problem was my disbelief that I could just let go and be me…without feeling that I had to do it right.
Regards,
John
__________________________________________________________________________
Ja, så enkelt var det för John C. Harrison. Han medverkade förresten som föredragshållare på Världskongressen i Linköping 1995.
Let go! Släpp loss! …without feeling that I had to do it right. Släpp på känslan att måste tala prefekt. Det påminner John om nu även år 2017. Det måste vara någonting viktigt John har att påminna om eftersom han gör detta ånyå efter mer än 20 år sedan. Jag är övertygad om det.