Hur står det till i TALAkademin 2018?

”… so a good therapy should combine several techniques affecting these several parts or pieces (our speech impediments on a very physical level, articulation, relaxation, breathing, eye contact, and all the psychological stuff). …”

”…So it all should be involved but, on the other hand, we are very different, and since a huge part of stuttering goes with its roots into our personality it’s a great idea to try and test various techniques and see what’s working best for you…”

”…I’m sure I have missed something so if you’re using some other techniques that you love, please leave a comment. If you’re using some of the techniques that I mentioned and it’s working, or it didn’t work, please give your feedback, leave a comment…”
(klipp från Andrey Denisenko)
——————————————————————————–
Jag anser, att vi har sedan länge en hel del begrepp klart för oss vad gäller muntlig framställning och talträning. Visst har vi sedan lång tid tillbaka: Uttalsträning, avspänning, andningsteknik, etc Och visst har vi inom TALAkademin testat en mängd talövningar under årens lopp. Men oemotståndligt lockande talträningsarrangeman som tilltalar alla personer med besvärande stamning är fortfarande en utmaning att ta sig an för  medlemmarna i TALAkademin. Förhoppningsvis kommer det att visa sig, att Andrey Denisenkos inspirerande presentarioner på YOUTUBE lockar till nya intressanta talträningsmål.