Om jag skulle skriva nåt rörande stamning… på beställning…?

Jag ställer nu frågan till en läsare som kan tänkas vara intresserad av min rubrikfråga ovan. Hör av dej i så fall till TALAkademins styrelse och gör en beställning på något som du skulle vilja veta mera om.

Styrelsen får vara jury och bestämma vad som bör sägas eller skrivas om. Samt föreslå vilken eller vilka som vill få i uppgift att skriva ett svar eller en kommentar.

Jag levererar här några exempel på frågor som har intresserat mej. Men vi som har stamning i vårt tal har ju så olika med erfarenheter som rör talet.

Alla vill vi ju veta mera om just det som intresserar en själv. Jag har som exempel ställt några frågor nedan som intresserar mej.

Har du några personliga frågor som du är angelägen om att få svar på?

Frågor som intresserar mej vill jag gärna svara på. Andra frågor kanske någon i TALAkademins styrelse intresserar sig för och vill svara på.

Vi tar alla varje uppgift som en övning i att uttrycka oss efter bästa förmåga, föreslår jag.

Exempel på frågor:

  • Hur/vad gör jag när jag talar?
  • Vad gör jag när jag stammar?
  • Vad värdefullt har jag lärt mig om stamning?
  • Vad har varit mest intressant?
  • Kan/vill vi som stammar dela med oss av våra erfarenheter?
  • Eller är våra erfarenheter alldeles för olika för att vi ska kunna dra nytta av varandras erfarenheter?
  • En gång stammare – alltid stammare…?
  • Vad är det vi gör när vi utlöser stamningen?
  • Varför försvinner stamningen spontant hos en del personer?
  • Vad är det som är intressant för den som stammar att få veta, tycker just du?

Ställ själv någon fråga om din stamning/ditt tal och skicka frågan till TALAkademin som en kommentar på det här inlägget.