Upprepningsövningen

Åke demonstrerar upprepningsövningen

Idag föreslår jag att grundträningen i muntlig framställning för personer som har stamningsinslag i sitt tal skall innehålla nedanstående 3 punkter. Man skall ta tag i dessa punkter så snart som möjligt. Dessa punkter rör alltså andningstekniken.

1.Inandning

Den första punkten gäller själva inandningen före varje fras. Man måste börja med att träna upp inandningsmomentet. Var och en måste börja med att testa vad det innebär att inandningsmomentet tränas till maximalt fungerande inandning. Här följer nu en beskrivning av hur det kan gå till.
I TALAkademin förespråkar vi buk- och flankandning som i vår verksamhet visat sig ge effektivaste avspänning och vila. Till skillnad mot t ex. Mc Guire’s bröstkorgsandning som han rekommenderar i sin metodik.

I TALAkademins andningsteknikträning gäller det att maximera omfånget av muskelaktiviteten runt magen och mellangärdet. Träningen skall leda till maximalt luftintag. Det är den första viktiga punkten som man måste träna sig fram till. Kanske kan det ta minst en vecka med träning varje dag 5 – 15 min. Erfarenhetsmässigt tar det – ”tre gånger så lång tid”

Hur gör jag? Bäst tror jag, att det är att delta i en av TALAkademins veckoslutskurser. Då kan man få både teoretisk och praktisk träning och handledning i verkligheten.

Men om man vill träna hemma föreslår jag följande:

 • Ligg ner.
 • Lätta på klädseln. Särskilt runt magen. Inget klädplagg får hindra en fri inandning.

Nu skall man träna upp djupare och djupare inandning. Det brukar ta emot hela tiden. Bukmusklerna vill inte ge med sig genast. Det är här träningen blir nödvändig. Man måste låta buk- och flankmusklerna successivt ge med sig, få tänja ut sig. Och det brukar ta några minuters in- och utandningar.

Målet för denna träning är att uppleva att det går lätt att andas in helt och fullständigt. Det skall till slut kännas SKÖNT och BEHAGLIGT att andas ut och in, ut och in, ut och in etc.

Då är förträningen av andningen klar till att börja tala.

2.Andas – så att det fungerar

När du andas in, känner du efter nödvändig, träning en naturlig aktivitet i in- och utandningen. Du har nu blivit van att andas på det här sättet. Och det är då träningen som har åstadkommit detta.

Man kan börja talträningen med att tala med ettordsfraser. Räkna från ett till tio, 1,2,3 etc.
För enkelhetens skull kan du börja med att använda siffror i. st. f. vanliga ord. Andas in maximalt, men utan påtaglig ansträngning. D.v.s. utför andningen så så avspänt som möjligt. Uttala en siffra i taget. Gör det på ett sådant sätt att det påminner dig om ”en surfing” på utandningsluften. Utöka fraslängden till två siffror i varje fras. 1,2 ¤ 3,4 ¤ 5,6 etc. Räkna till tio.

Fortsätt med tre siffror i varje fras och räkna till tolv.

Fortsätt med fyra siffror i varje fras och räkna till sexton.

Fortsätt med fem siffror i varje fras och räkna till tjugo.

3.Avspänning

Varje fras skall uttalas med en känsla av avspänning. Avspänningen inträffar spontant om inandningen upplevs som aktiv. Det sker en ”energiuppladdning” med inandningen. Den uttalade frasen skall samtidigt upplevas som ett avspänningsmoment. Man släpper ut luften som samtidigt sätter i gång stämbanden vilka i sin tur genererar de tonande språkljuden som varje ord resp fras består av. Inandningen är som ett ”energiladdningsmoment” tillräckligt starkt för att när man släpper ut luften ur lungorna så kan man uttala en lagom lång fras ”som en surfing” på utandningsluften. Efter varje utandning skall det inträda en viloandningspaus. Alltid innan nästa fras påbörjas vilket ju sker genom nästa inandning.

Att träna på upprepningsövningen

När man vill träna och utveckla sin muntliga framställning brukar jag göra på följande sätt.

 • Först ser jag till att jag får vara ostörd i ett rum och i lugn och ro. Därefter startar upp SKYPE på min dator.
 • Jag tar fram min lilla bandspelare. Sätter in ett nytt kassettband. Testar att inspelningsfunktionen är OK. Tillsammans med datorn är det nämligen bandspelaren som gör det möjligt för mej att enskilt träna min muntliga framställning. Och få koll på hur det låter.
 • Många gånger kan SKYPE-funktionen på min dator sedan visa hur min träning tar sig ut.
 • Sedan när jag sitter vid min dator gör jag den klar för inspelning. Kollar mikrofonavståndet. Startar inspelningen. Och börjar min talträning.
 • Många gånger gör jag förstås först en provinspelning så att jag vet att allt fungerar som det ska.

Nu ska jag talträna.

 • ”Upprepningsövningen” låter mig träna andning, pausering, avspänning och frasering. Jag betraktar dessa fyra funktioner som TALAkademins BASFÄRDIGHETER (i muntlig framställning)
 • Men också i förlängningen, träning i röstkvalitet, röstläge och röststyrka.
 • Dessutom uttal, tempo och rytm. Allt detta som också ingår i Rösten och talets tio punkter.
 • Jag börjar med att tala om vad som helst. Det är därför, att annars är det så svårt för många, att bestämma sig för att tala om någonting acceptabelt över huvud taget…

Det viktiga som jag håller i medvetandet är

 • att antalet ord i varje fras som jag tränar på har LAGOM LÄNGD i förhållandet till inandningen.
 • Det är viktigt MÅLför talträningen.
 • Det underlättar övningen om frasens längd och är lagom och därmed avpassad till inandningen.
 • Frasens längd kan mycket väl varieras mellan 1 – 5 ord – (eller flera antal ord – om man vill pröva det ???).
 • Jag börjar och tränar mitt spontana tal och demonstrerar hur antalet övningsexempel tränas med hjälp av min kassettbandspelare.
 • Jag väljer vanligtvis 10 övningsexempel som instruktion.
 • När video-inspelningen är OK, blir det möjligt, att upprepa varje fras jag talat in under den andningspaus, som jag demonstrativt har skapat under inspelningen.
 • På så sätt blir det möjligt att genast fortsätta talträningen,
 • Nu lyssnar jag på resultatet.
 • Och så lägger jag märke till huru vida jag har lyckats med att upprepa varje fras under varje efterföljande andningspaus som följer efter varje inspelad fras.
 • Därmed kan jag utvärdera hur jag lyckats med talövningen.
 • Övningstiden kan variera.
 • Jag själv bestämmer hur lång träningstid jag vill anslå till dagens träning.
 • Kanske 15 min. En kvart kan man lätt träna. Det är bra med träning varje dag.
 • Träning ger färdighet.