Putting and golf

This is a text I wrote to the Redefining stuttering- group on facebook: 

I started to play golf just before summer.

I have always hated golf because I was so bad at it as a child. People often laughed at me. All other sports I have been real good at but not golf. Before summer this year my colleagues at work persuaded me to attend a beginners course in golf. At the beginning  I was a very nervous putter where I did not have any controll of my left arm and it jerked as soon as I tried to put the golf ball. Inspired by Tim Galloway , the author of the “Inner game of tennis”,  I gave my arm permission on failure,  gave my arm

permission to be tensed, looking at my arm and told it to be relaxed. Saying to myself

I realy dont care if the golf ball gets into the hole or not, dont care at all about people

what they think,  dont care the least. At the same time during a couple of weeks  I practiced putting at home repeating those sentences to myself .Like a miracle,  after a while my putting gets perfect and my arm stays loose and dont get tensed.

Now I realy dont care about people on the golf court it feels fantastic. I can concentrate and focus on my putting and have 100 procent controll of it and at the same time I don’t do any judgments at all about my putting I only enjoy it.

Affirmationer

Hej !

Affirmationer är mycket bra att ta till i många situationer.

Här kommer en som jag använt mig av lite då och då

  •  Jag känner in var det känns och hur det känns när jag använder min röst på olika sätt. 

  • Jag håller kvar fokus på min  röst och känner hur den blir alltmer avspänd och en skön känsla sprider sig kring min röst. 

  • Jag ger min röst tillåtelse att misslyckas 

  • Jag använder min mörka, ljusa, orytmiska eller rytmiska röst och bryr mig inte det minsta om andra människors åsikter

  • Jag är fullständigt oberoende av andra människors positiva eller negativa åsikter – jag går min egna sköna väg.  

  • De bilder jag har skapat för mig själv om framtiden har gått djupt in i mitt inre, djupt in i ditt omedvetna och kommer att finnas med mig i fortsättningen  

  • De kommer att verka som målprogrammeringar  som automatiskt gör att jag inte bryr mig de minsta om andra människors åsikter när jag använder min röst

Kroppsspråket är bra att känna till

Jag vill tipsa om en artikel på DN.se:

Bli medveten om ditt kroppsspråk – så kan du dra nytta av det
Brukar du stå bredbent eller ihopsjunken som en säck potatis? Kroppsspråket kan påverka både välmående och vilket intryck du gör på andra. Ju mer du vet och kan – desto mer kan du dra nytta av de dolda signalerna.

Läs hela artikeln här: http://www.dn.se/livsstil/bli-medveten-om-ditt-kroppssprak-sa-kan-du-dra-nytta-av-det/

TV-kocken om stamning

Såg på ett matlagningsprogram på TV häromdagen där ett antal jätteduktiga kockar tävlade. Det kom en fråga till kocken i fokus – hur kommer det sig att du ibland stammar mycket och nu inte stammar någonting. Han svarade att när det är fullt pådrag med filmning och massor som händer så stammar jag inte. När jag har det lugnt så stammar jag – har ingen aning om varför. Jag tror att det är på följande sätt. När det medvetna hjärncentrat sköter talproduktionen då blir talet kontrollerat och ibland ansträngt med ibland stamning som följd. Det medvetna hjärncentrat har en begränsning i att den inte klarar av att hantera flera saker samtidigt. I en tävlingssituation med kamerar så är kockens medvetna hjärncentra fyllt sysselsatt med detta och släpper kontrollen av talet varvid det automatiska omedvetna hjärncentrat tar över talproduktionen – då flyter det på alldeles utmärkt.

Om talproduktion

Om hjärnan är osäker på om den egna upplevda skickligheten i muntlig framställning matchar de upplevda kraven från personer i en viss situation så används det medvetna kontrollerande hjärncentrat vid talproduktion till fördel för det automatiska omedvetna hjärncentrat. Man behöver övertyga hjärnan om att det automatiska omedvetna hjärncentrat klarar av talproduktionen alldeles utmärkt på egen hand

En People pleaser tänker hela tiden på vad andra människor tycker

En people pleaser är hela tiden sysselsatt med att fundera kring vad andra människor tycker om dig. Detta är inte ovanligt många har denna typ av tankar. En people pleaser har en självbild som den ”goda personen” som alltid gör gott till skillnad för den hårdhjärtade, hänsynslösa människan som bara klampar in. People pleasern gör nu allt för att få denna goda självbild validerad av alla människor. Kräver mycket stor kraft innebär i princip att han/hon försöker kontrollera andra människors åsikter. Får people pleasern negativ kritik blir det mycket frustrerande och om people pleasern inte få positiv kritik utan neutral hållning – börjar tvivel komma – nu borde jag ha fått god kritik varför fick jag inte det. Det blir ibland också så att people pleasern i situationer inom sig nästan börjar söka efter tecken på negativ kritik – med andra ord tar ut negativ kritik i förskott. People pleasern blir egentligen oerhört egoistisk tänker endast på vad andra människor ska tycka och trycker ner sina egna drömmar och visioner – skapar spänningar och frustration.

Nej att vara people pleaser är inte en hållbar strategi. Hur gör man då för att ta sig ur detta. Jo man blir en person som är fullständigt oberoende av andra människors positiva eller negativa åsikter. Om du vet vad du vill – gå rakt fram bry dig inte om andra människors åsikter eller värderingar. Du är grundad i dina egna värderingar. Kommer att innebära att du har ett eget guiding-system som är stabilt hållbart som gör att du inte bryr dig det minsta om varken positiva eller negativa omdömen.

Man skall ha klart för sig att männiksors omdömen kan vara väldigt slumpmässiga – fråga man en person som inte har fått mat på länge och som har haft en misslyckad morgon så får du kanske negativ kritik – samma person efter lunch kanske ger positiv kritik. De allra flesta av våra hjältar inom olika områden har fått massor med negativ kritik för att de brutit mot mönster – och att de brutit mot etablerade mönster och frigjort sig är vad som gjort dem framgångsrika.

Två hjärncentra vid talproduktion

Det finns två hjärncentra som är inblandar i talproduktion. Antingen låter man det undermedvetna sinnet (system 1) automatiskt sköta talproduktionen eller låter man det medvetna sinnet (system2) sköta talproduktionen. För de flesta människor sköts talproduktionen automatiskt av det undermedvetna – man kommunicerar sina tankar och överlämnar talproduktionen till kroppens fantastiska talsystem. En del har kanske av en slump lagt sig till med en ovana att låta medvetandet styra talproduktionen (system 2). Detta har en tendens att göra talet ansträngt och ibland orytmiskt. System 2 har en del intressanta begränsningar, det har svårt att hantera flera saker i taget. Om system 2 är sysselsatt med andra saker så minskar den automatiskt kontrollen av talet, det kan vara fysisk ansträngning, bakgrundsljud, mm.

Vilo andnings rytm ett andra språk

Jag skulle vilja jämföra att lära sig tal i vilo andnings rytm som att lära sig ett andra språk, något som Åke brukar säga. Det som är så spännande med det är att det finns en enorm mängd kunskap, utbildningar mm om detta. Vi får en hel värld av kunskap att dra nytta. Jag surfade runt lite på nätet och hittade några spännande sajter i detta ämne. ”Man ska lära sig tänka i det nya språket” – hur gör man det då.. intressant