Hur du samma erfarenhet?

> Från: Åke Byström <ake.bystrom@bredband.net>
>
> Ämne: Ett saxat kort avsnitt från det som Alan Badmington skrivit

> ”…Greater openness about my life-long communication issues has proved invaluable in helping me to overcome previous embarrassment. Revealing my ‘darkest secret’, to all and sundry, has greatly accelerated the desensitization process. My beliefs and perceptions (of what others think about me) have changed dramatically.”
>
> Hej Göran!
> Har detta uttalande från Alan Badmington någon relevans för dej?
> Jag kan säga att jag upplevt samma eller gjort en liknande erfarenhet.
> Intressant, tycker jag, att få veta att även Alan Badmington gjort denna ovanstående        erfarenhet.
Hälsningar i all hast
> Åke

Den 2017-05-24 kl. 15:26, skrev Göran Hjertman:
Hej !
Han har helt rätt – jag har också samma erfarenhet
”My beliefs and perceptions (of what others think about me) have changed dramatically.”

> Denna meningen är så viktig – vi pratar ju om people pleasern – om man inte bryr sig om andra när man använder sin röst så får man nästan automatiskt bättre muntlig framställning.
> Utmaningen är ju också att klura ut ett träningsprogram med olika aktiviteter och övningar som gör att man tränar upp denna förmåga – att träna upp sitt mod – att våga ha längre pauser – att våga hålla ett lägre taltempo – att tillåta sig och ha modet att vara avspänd i kroppen.
> Ingen annan bryr sig ju om hur man talar – så varför ska man göra det – jag är beredd att säga att detta är ett nyckelområde för oss.
/mvh Göran

”Hur många gånger måste jag träna? Är 550 ggr nog??”

Hi Anna,
I, wholeheartedly, concur with your response to Hazel.

As you are aware, I have now fulfilled more than 550 public speaking engagements. Although I have built up a varied repertoire of talks (embracing many different subjects), by far the majority of my presentations relate to my own life story.

Despite the fact that the 99% of the audiences have no connection with stuttering, my talks generate such a positive feedback. Those present frequently tell me that (after learning about how I have successfully dealt with my personal adversity) they are similarly inspired to confront challenges that exist in their own lives. It has been enlightening to discover that there are many common threads affecting persons who stutter and those who don’t.

(Alan Badmington)
(Klipp från http://www.neurosemanticsof stuttering)

Varför viska…?

In the 75+ years I have been looking at stuttering, I have come to understand the problem as that of holding back.  Whispering is different from speaking in that it is extremely difficult to communicate emotion when you whisper.  And you are able to detach the ”you” from the experience, so it becomes safe to whisper.  But when you add sound, you put the ”you” back in the experience.  Your presence is added back into the equation.
Make sense?
John H.
——————————————————————-
Jag instämmer.

När man inte vet hur eller varför man övar skapar det frustration.

När man inte vet hur eller varför man övar skapar det frustration.  Jag vet. Men VEM frågar ALLTID efter ”hur” och ”varför”?  Det är något man måste lära sig. För att nå framgång. Och bli effektiv. Denna viktiga formulering borde snarast inskrivas i TALAkademins stadgar.

”I never forgot his story.”


”I want to share a conversation
about 8 to 10 years ago that I had with Dave McGuire (the founder of the McGuire Programme)   Dave was talking about what to do when you suddenly find yourself with a feared sound or word.  I can’t remember the details of the story, but that’s not important.  Let’s say it was words starting with ”t”.  Dave told me that after a long stretch of no longer struggling with stuttering, out of the blue he suddenly found himself blocking on ”t” words.  ”So,” said Dave.  ”I took a full day and went out into town and used words starting with ”t” in every situation I could think of.  I did that a couple of hundred times.  Let me tell you, I just killed it.  And at the end of the day I no longer had any fear saying any word beginning with ”t” in any situation.

Dave is a guy who has conquered his own stuttering and created a very successful training for others.  Yet even Dave has his moments of regression.  But Dave has little tolerance for running away from the things he fears.

What Dave said made a real impression on me.  I never forgot his story.

John H
—————————————————————

En hel del talar för att man måste hålla igång sin talträning. Det har vi även noterat inom TALAkademin. Därför hoppas jag – och flera med mej – att TALAkademin även långt framöver kommer att erbjuda ständig träning i muntlig framställning.  Helst rolig och stimulerande talträning. Det är en bra målsättning.

Hur GÖR man för att lära sig…?

“When we practice something, we are involved in the deliberate repetition of a process with the intention of reaching a specific goal. The words deliberate and intention are key here because they define the difference between actively practicing something and passively learning it.”—Thomas Sterner, The Practicing Mind

Det här är mycket bra. Frågan är bara: Hur många gånger måste jag träna för att det skall ge resultat? Är 21 ggr tillräckligt? Eller måste jag träna varje sak 110 ggr? Två svar dyker upp i mitt minne. Jag har läst någonstans båda uppgifterna. Men naturligtvis hittar jag inte nu böckerna, där uppgifterna finns. Därför får du som läser det här själv ta reda på vilken uppgift som gäller. Hur många gånger måste man träna på någonting för att det ska bli inlärt? Det är frågan!

Vilken sorts talträning…?

You know some people go to elocution classes, where they learn a degree of conscious control over their articulation, so that they enunciate their words more clearly. Well, why do you think doing that doesn’t trigger them to stutter?

The answer becomes clearer if you substitute the words ”hold back” for stutter.  What you see when someone stutters is a conflict between letting go and holding back — that is, two forces of equal strength pulling in opposite directions.  By contrast, there is no conflict when a person is exercising conscious control over their articulation if their only intention is to shape how they are articulating.

John

Här vill jag bara påpeka, att vi här får lite/mycket stöd för TALAkademins kurser. Det beror på hur man väljer att betona. Men stöd blir det i vilket fall!  (:-)