Putting and golf

This is a text I wrote to the Redefining stuttering- group on facebook: 

I started to play golf just before summer.

I have always hated golf because I was so bad at it as a child. People often laughed at me. All other sports I have been real good at but not golf. Before summer this year my colleagues at work persuaded me to attend a beginners course in golf. At the beginning  I was a very nervous putter where I did not have any controll of my left arm and it jerked as soon as I tried to put the golf ball. Inspired by Tim Galloway , the author of the “Inner game of tennis”,  I gave my arm permission on failure,  gave my arm

permission to be tensed, looking at my arm and told it to be relaxed. Saying to myself

I realy dont care if the golf ball gets into the hole or not, dont care at all about people

what they think,  dont care the least. At the same time during a couple of weeks  I practiced putting at home repeating those sentences to myself .Like a miracle,  after a while my putting gets perfect and my arm stays loose and dont get tensed.

Now I realy dont care about people on the golf court it feels fantastic. I can concentrate and focus on my putting and have 100 procent controll of it and at the same time I don’t do any judgments at all about my putting I only enjoy it.

Affirmationer

Hej !

Affirmationer är mycket bra att ta till i många situationer.

Här kommer en som jag använt mig av lite då och då

  •  Jag känner in var det känns och hur det känns när jag använder min röst på olika sätt. 

  • Jag håller kvar fokus på min  röst och känner hur den blir alltmer avspänd och en skön känsla sprider sig kring min röst. 

  • Jag ger min röst tillåtelse att misslyckas 

  • Jag använder min mörka, ljusa, orytmiska eller rytmiska röst och bryr mig inte det minsta om andra människors åsikter

  • Jag är fullständigt oberoende av andra människors positiva eller negativa åsikter – jag går min egna sköna väg.  

  • De bilder jag har skapat för mig själv om framtiden har gått djupt in i mitt inre, djupt in i ditt omedvetna och kommer att finnas med mig i fortsättningen  

  • De kommer att verka som målprogrammeringar  som automatiskt gör att jag inte bryr mig de minsta om andra människors åsikter när jag använder min röst

Kroppsspråket är bra att känna till

Jag vill tipsa om en artikel på DN.se:

Bli medveten om ditt kroppsspråk – så kan du dra nytta av det
Brukar du stå bredbent eller ihopsjunken som en säck potatis? Kroppsspråket kan påverka både välmående och vilket intryck du gör på andra. Ju mer du vet och kan – desto mer kan du dra nytta av de dolda signalerna.

Läs hela artikeln här: http://www.dn.se/livsstil/bli-medveten-om-ditt-kroppssprak-sa-kan-du-dra-nytta-av-det/

”Have FUN…!

Seth,

Congratulations on the progress you’ve been making.  It looks like you’re well on the path of recovery.

In answer to your questions, you’re at a point where your focus really needs to shift to the FUN of speaking rather than the mechanics of speaking.  You’re absolutely right that continuing to monitor HOW you speak keeps you in performance mode.  This is where joining Toastmasters or some other speaking group can play a major role, because it gives you an opportunity to explore the EXPERIENCE and FUN of speaking without fearing the consequences of things don’t work out the way you want them to.  To better understand this mindset, I would recommend books like Zen in the Art of Archery as well as The Inner Game of Tennis and other books in the inner game series.

Regards,

John H.

Jag gillar John Harrisons skriftliga insats för att avhjälpa talsvårigheten stamning. Jag tänker närmast på hans bok ”Re-defining stuttering”. Ännu har jag inte slutstuderat boken. Jag är förvisso ingen snabbläsare. Jag blir fort uttröttad, när jag läser en text. Därför måste jag ofta och med jämna mellanrum vila och invänta nya läskrafter.

I klippet ovan gillar jag  ”…shift to the FUN of speaking rather then the mechanics of speaking.” Det gäller således att ha KUL – och läsa det man tycker är KUL snarare än att läsa ”allt som man måste.” Jag följer gärna det rådet.

Beträffande rådet att läsa ”The Inner Game of Tennis” så kan jag av egen erfarenhet rekommendera ”The Inner Game of Golf”.

All vår början… bättre går det år från år!

Hello, all,
Recently I was reading many posts from people who read John’s book and became excited about the possibilities and then run into problems trying to implement the ideas. And from my own example, I know how difficult it is to change the way you think, feel and respond. One thing people find it very hard to realize is that it is very difficult to change unconscious responses with conscious effort. You cannot tell yourself – ”stop being afraid.” or ”stop talking to yourself so negatively”. There are ways in which those automatic responses can be changed, and it is not through conscious thinking or understanding. It can be through doing and experimenting – when the mind is presented with the new data old maps can be updated. It can be just changed spontaneously through an insight. Or you have to know how to get your hands on the control knob of the experience. Which means – learn NLP and hypnosis. Or other practices which work with unconscious processes.

But I had to go long way, practicing these strategies, making them natural and automatic. It was not an overnight conscious decision – from now on i will stop freaking out in a dentist chair. However, once installed and made automatic and natural, just like any skill or habit, thinking and responding this way becomes very easy – no effort at all.
Anna

”Träning, träning och åter träning!”
Har du hört det förut?
(Det gäller fortfarande inom TALAkademin!)

Vad är nyckeln till framgång med talträning?

”…The key is – keep moving and experimenting and every time ask yourself – what did i learn about myself from this experience? What belief about myself I discovered? Be curious – this is the key. ……It is not easy to do alone. Either find a coach, or find a ”change buddy” with whom you will practice and discuss things. It is important to have someone with an outside perspective, because there are things you do not see. because you are too close.
Anna
Jag tror, att det är fler än jag själv som håller med Anna (Margolina) om detta att vara nyfiken på och angelägen om ett bra träningsresultat. Behövs fem, tio, tjugo, fyrtio, åttio eller mer än etthundrasextio träningspass? Man behöver säkert en coach också för att så snabbt som möjligt nå sitt mål. Eller en intresserad träningskompis. DET ÄR TRÄNING SOM GÄLLER!
Det är vars och ens uppgift att pröva hur mycket.

”taking action” and ”going to work”

”…There are some really fantastic people on this list. I am not in a position to know but I could guess that there is not a list or a blog like this one anywhere. This list is about ”taking action” and ”going to work” on yourself knowing that stuttering is not something you were borne with. Stuttering is not some ”thing” that has you and you are helpless to get rid of it.
Stuttering is a ”learned” behavior.
And, because stuttering is a ”learned” behavior, it can be ”unlearned”.
We have many proofs of this reality on this list.
Thanks Uday. Thanks John.”
Bob
”sätt igång och börja jobba!” Så översätter jag till svenska ”taking action” and ”going to work”.  Om man vill lära sig tala bättre, gäller det att sätta igång och träna på det. Låt oss se på tala som ett resultat av färdighetsträning! Det gäller bara att veta vad man skall träna på.  Och det vet vi inom TALAkademin. Ta kontakt med TALAkademin! Fråga hur man gör!