Upprepningsövningen

Åke demonstrerar upprepningsövningen

Idag föreslår jag att grundträningen i muntlig framställning för personer som har stamningsinslag i sitt tal skall innehålla nedanstående 3 punkter. Man skall ta tag i dessa punkter så snart som möjligt. Dessa punkter rör alltså andningstekniken.

1.Inandning

Den första punkten gäller själva inandningen före varje fras. Man måste börja med att träna upp inandningsmomentet. Var och en måste börja med att testa vad det innebär att inandningsmomentet tränas till maximalt fungerande inandning. Här följer nu en beskrivning av hur det kan gå till.
I TALAkademin förespråkar vi buk- och flankandning som i vår verksamhet visat sig ge effektivaste avspänning och vila. Till skillnad mot t ex. Mc Guire’s bröstkorgsandning som han rekommenderar i sin metodik.

I TALAkademins andningsteknikträning gäller det att maximera omfånget av muskelaktiviteten runt magen och mellangärdet. Träningen skall leda till maximalt luftintag. Det är den första viktiga punkten som man måste träna sig fram till. Kanske kan det ta minst en vecka med träning varje dag 5 – 15 min. Erfarenhetsmässigt tar det – ”tre gånger så lång tid”

Hur gör jag? Bäst tror jag, att det är att delta i en av TALAkademins veckoslutskurser. Då kan man få både teoretisk och praktisk träning och handledning i verkligheten.

Men om man vill träna hemma föreslår jag följande:

 • Ligg ner.
 • Lätta på klädseln. Särskilt runt magen. Inget klädplagg får hindra en fri inandning.

Nu skall man träna upp djupare och djupare inandning. Det brukar ta emot hela tiden. Bukmusklerna vill inte ge med sig genast. Det är här träningen blir nödvändig. Man måste låta buk- och flankmusklerna successivt ge med sig, få tänja ut sig. Och det brukar ta några minuters in- och utandningar.

Målet för denna träning är att uppleva att det går lätt att andas in helt och fullständigt. Det skall till slut kännas SKÖNT och BEHAGLIGT att andas ut och in, ut och in, ut och in etc.

Då är förträningen av andningen klar till att börja tala.

2.Andas – så att det fungerar

När du andas in, känner du efter nödvändig, träning en naturlig aktivitet i in- och utandningen. Du har nu blivit van att andas på det här sättet. Och det är då träningen som har åstadkommit detta.

Man kan börja talträningen med att tala med ettordsfraser. Räkna från ett till tio, 1,2,3 etc.
För enkelhetens skull kan du börja med att använda siffror i. st. f. vanliga ord. Andas in maximalt, men utan påtaglig ansträngning. D.v.s. utför andningen så så avspänt som möjligt. Uttala en siffra i taget. Gör det på ett sådant sätt att det påminner dig om ”en surfing” på utandningsluften. Utöka fraslängden till två siffror i varje fras. 1,2 ¤ 3,4 ¤ 5,6 etc. Räkna till tio.

Fortsätt med tre siffror i varje fras och räkna till tolv.

Fortsätt med fyra siffror i varje fras och räkna till sexton.

Fortsätt med fem siffror i varje fras och räkna till tjugo.

3.Avspänning

Varje fras skall uttalas med en känsla av avspänning. Avspänningen inträffar spontant om inandningen upplevs som aktiv. Det sker en ”energiuppladdning” med inandningen. Den uttalade frasen skall samtidigt upplevas som ett avspänningsmoment. Man släpper ut luften som samtidigt sätter i gång stämbanden vilka i sin tur genererar de tonande språkljuden som varje ord resp fras består av. Inandningen är som ett ”energiladdningsmoment” tillräckligt starkt för att när man släpper ut luften ur lungorna så kan man uttala en lagom lång fras ”som en surfing” på utandningsluften. Efter varje utandning skall det inträda en viloandningspaus. Alltid innan nästa fras påbörjas vilket ju sker genom nästa inandning.

Att träna på upprepningsövningen

När man vill träna och utveckla sin muntliga framställning brukar jag göra på följande sätt.

 • Först ser jag till att jag får vara ostörd i ett rum och i lugn och ro. Därefter startar upp SKYPE på min dator.
 • Jag tar fram min lilla bandspelare. Sätter in ett nytt kassettband. Testar att inspelningsfunktionen är OK. Tillsammans med datorn är det nämligen bandspelaren som gör det möjligt för mej att enskilt träna min muntliga framställning. Och få koll på hur det låter.
 • Många gånger kan SKYPE-funktionen på min dator sedan visa hur min träning tar sig ut.
 • Sedan när jag sitter vid min dator gör jag den klar för inspelning. Kollar mikrofonavståndet. Startar inspelningen. Och börjar min talträning.
 • Många gånger gör jag förstås först en provinspelning så att jag vet att allt fungerar som det ska.

Nu ska jag talträna.

 • ”Upprepningsövningen” låter mig träna andning, pausering, avspänning och frasering. Jag betraktar dessa fyra funktioner som TALAkademins BASFÄRDIGHETER (i muntlig framställning)
 • Men också i förlängningen, träning i röstkvalitet, röstläge och röststyrka.
 • Dessutom uttal, tempo och rytm. Allt detta som också ingår i Rösten och talets tio punkter.
 • Jag börjar med att tala om vad som helst. Det är därför, att annars är det så svårt för många, att bestämma sig för att tala om någonting acceptabelt över huvud taget…

Det viktiga som jag håller i medvetandet är

 • att antalet ord i varje fras som jag tränar på har LAGOM LÄNGD i förhållandet till inandningen.
 • Det är viktigt MÅLför talträningen.
 • Det underlättar övningen om frasens längd och är lagom och därmed avpassad till inandningen.
 • Frasens längd kan mycket väl varieras mellan 1 – 5 ord – (eller flera antal ord – om man vill pröva det ???).
 • Jag börjar och tränar mitt spontana tal och demonstrerar hur antalet övningsexempel tränas med hjälp av min kassettbandspelare.
 • Jag väljer vanligtvis 10 övningsexempel som instruktion.
 • När video-inspelningen är OK, blir det möjligt, att upprepa varje fras jag talat in under den andningspaus, som jag demonstrativt har skapat under inspelningen.
 • På så sätt blir det möjligt att genast fortsätta talträningen,
 • Nu lyssnar jag på resultatet.
 • Och så lägger jag märke till huru vida jag har lyckats med att upprepa varje fras under varje efterföljande andningspaus som följer efter varje inspelad fras.
 • Därmed kan jag utvärdera hur jag lyckats med talövningen.
 • Övningstiden kan variera.
 • Jag själv bestämmer hur lång träningstid jag vill anslå till dagens träning.
 • Kanske 15 min. En kvart kan man lätt träna. Det är bra med träning varje dag.
 • Träning ger färdighet.

Inbjudan till TALAkademin Online

Till hösten kommer TALAkademin att starta ”TALAkademin Online” som är en helt ny distanskurs på nätet. Det hela startar med att vi träffas i början av hösten i Linköping en fredag-lördag för kickoff. Kursen kommer därefter att genomföras på distans från hemmet.

Deltagarna arbetar med olika former av övningar under veckorna, varvat med att vi möts på Skype för att köra Speaking circles, med mera. Vi kommer att använda oss mycket av webbkamera och digitala medier. Bland annat så ska vi göra korta instruktionsvideor som vi publicerar på TALAkademin Online för att användas vid träning.

Bakgrunden till kursen är att vi är många som upplevt stora förbättringar i den muntliga framställningen efter en veckoslutskurs men att effekten efter ett tag kan klinga av. Orsaken till detta kan vara att på våra kurser så får vi lära oss ett nytt sätt att tala, ett tal med viloandningsrytmkänsla, som konkurrerar med vårt normala sätt att tala. Det är lätt att falla tillbaka i gamla hjulspår.

Man behöver ganska intensivt använda sig av det nya sättet att tala för att det ska bli en vana. Vi har tagit fasta på detta i den nya kursen och arbetar med övningar som ska genomföras dagligen och ibland många gånger om dagen.

Jag kan själv intyga vilka förbättringar i min muntliga framställning jag fick när jag började delta i TALAkademins kurser. Tidigare visste jag inte riktigt vad en paus var i min muntliga framställning, talet rusade bara på i expressfart. Hos TALAkademin upptäckte jag pauseringen i talet och fick dessutom lära mig att övning i muntlig framställning kunde vara både nyttigt och riktigt roligt.

Några nya träningsmetoder kommer att introduceras under kursen. Vi kommer att träna intensivt på ”grundfrasen”. En grundfras har tre steg. Man börjar med att andas in för att därefter tala på utandningsluften. Till sist spänner man av innan det är dags att andas in för nästa fras.

Grundfrasen kan man fortsätta att träna på i hemmiljö. 100 grundfraser om dagen är en bra träningsdos som gör att man håller viloandningsrytmkänslan i gång.

TALAkademin har under de senaste åren arbetat mer och mer med kognitiva metoder av olika slag. I kursen så kommer vi att ta in en del metoder och tekniker från både NLP och TFT. Det sistnämnda står för TankeFältTerapi energimedicinsk behandlingsmetod som stimulerar kroppens självläkande egenskaper.

Ibland kan rampfeber göra att man inte känner att man gör sig själv rättvisa. Genom dessa tekniker kan man lära sig att hantera rampfeber och nervositet på ett bra sätt. Själv brukar jag köra en del affirmationer inför möten på jobbet när jag upplevde att jag känner viss oro. Det fungerar ofta alldeles utmärkt – nervositeten släpper och man kan göra sin presentation avspänt och vara riktigt närvarande. Min favoritaffirmation är – ”Jag bryr mig inte det minsta om vad man tycker om min muntliga framställning”, därefter så visualiserar jag att mötet går utmärkt utifrån något av de Speaking circles-framträdande som jag är riktigt nöjd med.

Vi kommer även att träna i form av rollspel. Det kan handla om jobbansökningar, studierelaterade föredrag eller andra situationer som kan vara bra att träna på. För egen del har jag nog fått de flesta jobb som jag har sökt – jag har då lagt ner mycket tid på förberedelser i form av Speaking circles och Speaking circles-samtal.

Vi kommer att ta del av ett antal spännande erfarenheter och tips från andra som lyckats väldigt bra med sin muntliga framställning. Ruth Mead har skrivit boken ”Speech is a river”. Hon propagerar för att lita på sitt inneboende automatiska tal som alla har exempelvis i enrum och att låta det få ta mer plats. Anna Margolina, Alan Badmington och John Harrison har också ett antal spännande sätt att tänka och att agera som förbättrar möjligheterna för muntlig framställning utan ansträngning” – som Harrison säger ”Keep everything loose and let go”.

Vi kommer att ha plats för 16 deltagare på TALAkademin Online i höstens kurs. Det kommer att bli en låg kursavgift i denna första omgång som vi ser lite som en prototypkurs. Vi vill nu gärna få in intresseanmälningar till kursen utan krav på att binda sig för kursen i detta läge. Detta för att vi skall få en känsla för hur stort intresset är för kursen.

Till sist – målet med kursen är att vi skall ha kul samtidigt som vi utvecklar en muntlig framställning utan ansträngning med mer viloandningsrytmkänsla i vardagen. Låter det intressant? Skicka redan nu en icke bindande intresseanmälan via e-mail till talakademinonline@gmail.com. Ange namn, e-mail, telefonnummer och Skype-ID i din intresseanmälan. På webbadressen http://www.skype.com kan du ladda ner Skype till datorn om du ännu inte har det. Skype finns även för mobiler och surfplattor med olika operativsystem.

Projektgruppen bakom TALAkademin Online består av Åke Byström, Robert Lindohf och Göran Hjertman. Undertecknad är även projektledare och initiativtagare till kursen.

Välkomna till kursen
Göran Hjertman

RÖSTTRÄNING PÅ SKYPE

Om du vill träna din röst föreslår jag att du lägger märke till följande.

Till att börja med: Målet för vår träning är att vi skall producera våra språkljud så avspänt som möjligt. Slappna av! Slappna av i käken! Slappna av på utandningen! Kom ihåg att andas in rikligt med luft före varje ny fras!
Låt oss börja träningen med några ljud som jag har provat och utvärderat med positivt resultat.
• H+vokal
• V+vokal
• M+ vokal

Börja med att blåsa och forma läpparna till ett H+ooooo 3ggr tonlöst.(Det låter som när man blåser ut luft starkt på en utandning.)
Lägg sedan till stämbandstonen och säg 3 ggr H+ooooo [hhhooooo].
Gäspa gärna lite så vidgas resonansrummet i halsen. Det ger bättre effekt och träningsresultat.
Fortsätt träningen med att gå igenom H+ vokalräckan, a,e,o,u,y,i,e,ä,å .

Jag väljer att börja med konsonaten H som inledning till vokalljudningen. Det beror på att inställningen av H-ljudet vidgar svalget. Röstklangen blir då fylligare. Det eftersträvar vi att uppnå. Det gynnar en avspänd tonbildning.

Man behöver bli medveten om hur man ljudar. Kan ljudandet BLI MJUKARE? Det skall man fråga sig hela tiden.

Ljuda på V+ooo [vvv ooooo] tonlöst.
Det låter som när man ljudar på [fff+ooooo]. Ljuda så avspänt som möjligt. Men gärna kaftigt samtidigt.
Sätt sedan igång stämbandstonen så att det låter som ett utdraget vokalen v-ljud [vvvvv]
Fortsätt träningen med att gå igenom V+ vokalräckan, a,e,o,u,y,i,e,ä,å .

Ljuda på M+vokal [mmmaaaaa]
Låt ljudet gå upp i näsan. Så avspänt som möjligt!
Men samtidigt så kraftfullt som du kan. Dock utan hämmande anspänning. Börja träningen med att gå igenom m+ vokalräckan, a,e,o,u,y,i,e,ä,å . [”Mmmaaaaa”, ”mmmeeeee”, ”mmmooooo” etc.] Fortsätt sedan med [”mmmaaaaaammmm-mmmaaaaammm-aaaaa”,”mäm-mäm-äää”, ”måm-måm-ååå” etc.]
Fortsätt träningen med att gå igenom m+ vokalräckan, a,e,o,u,y,i,e,ä,å .

M-judet fungerar som avspänning för musklerna i ”masken”, dvs näshålans, munnens och svalgets tillsammans betydelsefulla resonansrum.

Så får jag motivation till att genomföra övningarna

1. Genomför gärna den här övningen i samverkan med några likasinnade som är intresserade av röst- och talträning.

2. Spela in övningen med din webbkamera och sänd sedan övningen till en träningskamrat – eller gärna flera träningskamrater om du ingår i en träningsgrupp.

3. Pausera varje fras du säger så att mottagaren kan använda din intalning som en träningsmodell och härma det du säger.

Ge återkoppning enligt reglerna för Speaking Circles
Det är bra om vi kommenterar varandras övningar. Sök efter positiva intryck. Delge gärna varandra. Det ökar motivationen att fortsätta träningsarbetet.

Talträning på Skype 2013

Varje onsdag och torsdag kl. 21 har vi talträning på Skype. Vi brukar talträna tillsammans i cirka 1 timme per tillfälle. Exempelvis kan talträningen börja med att vi gör upprepningsövningar och efter denna så kallade uppvärmning kör vi med Speaking Circle-pass. Alla har då cirka 3 minuter vardera på sig att prata om precis vad de vill. Man får förstås gärna träna på sin talteknik när man håller sitt framförande.

Vill du vara med på talträningen? Kontakta gärna då de ansvariga på e-post:

Kristin Åkerblom: awzelia@gmail.com
Göran Hjertman: goran_hjertman@hotmail.com
Johan Ascard: johan.ascard@telia.com

Ps. Självklart krävs inga förkunskaper för att man ska kunna vara med.

Åkes funderingar över webkamerainspelningar

Hur skall jag göra för att lägga in en webbkamerainspelning?

Den rubricerade frågan ställde jag nyligen till Robert – TALAkademins ordförande. I det TALAkademins utskick som han står i begrepp att utge, erbjöd han mig  att medverka. Då triggades åter hos mig tanken att göra en webbkamerainspelning som som enkelt kunde annonseras i utskicket med en webbadress. Ett muntligt bidrag i. st. f. ett skriftligt inlägg ger talträning i st. f. skrivträning. Det är något som jag gärna vill prioritera.

Hälsningar i all hast
Åke

Träning i Skype, webkamerainspelningar och hemsidor

År 2013 vill Talakademin hålla en veckoslutsträff där vi bland annat ska träna på att göra webkamerainspelningar, använda Skype och uppdatera Talakademins hemsida.

Har du några förslag på saker du vill att vi ska ta upp på den här helgen? Något som du vill lära dig hur man gör? Skriv en kommentar till det här inlägget och berätta!

Förslag på aktiviteter till helgen:

 • Skype:
  • Vad behöver man för utrustning?
  • Videokonferens
  • Gruppkonferens
 • Dropbox:
  • Skicka stora filer. Skillnad mot e-post.
  • Skicka video eller ljudinspelningar
 • Talakademins hemsida
  • Utformning
  • Skriva inlägg
  • Skriva kommentarer

Nu är det grönt!

Nu kan jag inte längre skylla på att jag inte har tid att träna min röst och mitt tal på avtalade tider. Jag kan träna när som helst på de tider jag själv väljer.  Förutom de två SKYPE-tiderna – onsdagar och torsdagar, f.n. kl 21.00 – 22.00 – kan jag när helst det passar mig träna med webbkamerainspelningar och lägga dem i DROPBOX. Där kan valda mottagare när helst det passar se och lyssna på träningsinslagen – och även replikera förstås. Vilket i sin tur genererar fortsatt träning. Vilka bra träningsmöjligheter det finns fr. o. m. år 2012! Nu är det grönt.

Skypeträning hösten 2012

Vill du vara med på Skypeträning hösten 2012?

Koppla upp dig på Skype på onsdagar eller torsdagar klockan 21:00. Kontakta Kristin – användarnamn ”Awzelia” eller Göran – användarnamn ”goran.hjertman” så hjälper de dig igång.

Du kan också kontakta de ansvariga på e-post:

På skypeträningen får du chansen att öva på taltekniker och får prova på Speaking Circles.

Välkommen!

Skypeträning

I arbetet med att skapa former för att kunna talträna när som helst vid vilken tid på dygnet som helst, har vi prövat att använda oss av Skype för att talträna med hjälp av datorn.

Var med i TALAkademins torsdagsträningar kl 21.00 på Skype!