Talar du?

Talar du-p1

Talar du-p2

Talar du-p3

Talar du-p4

Talar du-p5

Talar du-p6

Talar du-p7

Talar du-p8

Talar du-p9

Talar du-p10

Talar du-p11

Talar du-p12

Talar du-p13

Talar du-p14

Talar du-p15

Talar du-p16

Talar du-p17

Talar du-p18

Talar du-p19

Talar du-p20

Talar du-p21

Talar du-p22

Talar du-p23

Talar du-p24

Talar du-p25

Talar du-p26

Arbeta bort talfel

ATT AVHJÄLPA UTTALSFEL ATT AVHJÄLPA UTTALSFEL 001

 

Lätt redigerade citat från ”Andningsövningar för ett bättre liv.”

Undersök andningen inifrån. Börja med att ordna en fast men mjuk yta där du kan ligga. En heltäckningsmatta är perfekt.  Ta av dig tjocka tröjor, bälten och andra klädesplagg som kan vara ivägen under övningen. Dina lungor är relativt små högst upp och mycket stora längst ner. Men många andas högt uppe i bröstet när de ska ta ett djupt andetag i stället för långt nere i magen. Tag flera djupa andetag och observera hur bröstkorgen rör sig vid varje andetag. Du får magen att röra sig utåt vid inandning. Vi kan börja att lägga märke till i vilka situationer vi spänner magmusklerna och håller igen andningen. Gör en djup inandning och andas sedan ut som om du skulle blåsa ut ett ljus. Känn hur en stark utandning drar ihop magmusklerna och låt dem sedan slappna av helt och hållet när du andas in. Vi ska se till att inandningen är avspänd.

Det är många som behöver lära sig det här.
Sund andhämtning förutsätter att magmusklerna är avspända och att diafragman har utrymme att röra sig på. Det råder finget tvivel om att snäva kläder – särskilt åtdragna skärp – hindrar bukens och diafragmans rörelser.

Allmänt sett räknar man med två – tre veckors medveten andning för att få ordning på sin andhämtning. (Själv behövde jag 1½ år).

Talträning på Skype 2013

Varje onsdag och torsdag kl. 21 har vi talträning på Skype. Vi brukar talträna tillsammans i cirka 1 timme per tillfälle. Exempelvis kan talträningen börja med att vi gör upprepningsövningar och efter denna så kallade uppvärmning kör vi med Speaking Circle-pass. Alla har då cirka 3 minuter vardera på sig att prata om precis vad de vill. Man får förstås gärna träna på sin talteknik när man håller sitt framförande.

Vill du vara med på talträningen? Kontakta gärna då de ansvariga på e-post:

Kristin Åkerblom: awzelia@gmail.com
Göran Hjertman: goran_hjertman@hotmail.com
Johan Ascard: johan.ascard@telia.com

Ps. Självklart krävs inga förkunskaper för att man ska kunna vara med.

Alexandras erfarenheter av Talakademin

För mig har det alltid varit en stor utmaning att våga prata inför många. Under TALA-helgerna tränas talet lika mycket som att våga stå inför en grupp och prata.

Att våga stå inför grupp och prata är för många en mardröm. Att våga ta plats och kräva sin plats i rummet kan vara en stor utmaning. Att våga säga: ”Här är jag och jag har rätt att ni ska lyssna på mig. För jag har en röst.”

Jag tror att jag talar för många när jag skriver att är en stor utmaning. Vare sig man stammar eller inte. Som person har jag växt mycket under de gånger som jag har deltagit på TALAkademins helger och de gånger som jag har taltränat med lokalföreningar. Träffarna har gett mig möjligheten att träna på en redovisning som jag skulle ha dagen efter, och kunna känna att jag gjorde en bra redovisning med den positiva feedback som jag fick med mig.

Ändrat synsätt

Under min högstadie- och gymnasietid tyckte jag att en redovisning gick bra då jag inte stammade. Upprepningar, blockeringar och förlängningar i talet såg jag som ett misslyckande och försökte till varje pris undvika dem. På senare tid har jag insett att en bra redovisning för mig är att jag säger vad jag vill förmedla. Genom att under flera år varit i kontakt med TALAkademin har det även blivit lättare att fokusera på hur jag vill förmedla det jag har att säga till mina lyssnare. Det spelar ingen roll om stamningen kommer fram utan det som spelar roll är att jag har rätten att förmedla mitt budskap, på det sätt som jag vill förmedla det på.

Jag har även insett att genom att förändra min andning och mitt sätt att använda min röst på, har min stamning förändrats på ett sätt som innebär att jag lättare kan ta kontroll över stamningen.

Vad innebär TALA?

Så vad händer egentligen under en TALA-helg? Förutom att få möjlighet att träffa fantastiska människor, äta riktigt god mat, tillbringa tid i relaxen där det finns bastu och jacuzzi ägnas det mycket tid åt talövningar. Talövningarna bygger på de så kallade ” Rösten och talets tio punkter”, där varje punkt gås genom och det ges tillfälle att träna på de olika talfärdigheterna i olika situationer och övningar.

Rösten och talets tio punkter”

Fyra basfärdigheter

 • andning
 • pausering
 • avspänning
 • frasering

Tre aspekter på rösten

 • röstkvalitet
 • röstläge
 • röststyrka

Tre aspekter på talet

 • uttal
 • tempo
 • rytm

Andning är A och O

Genom att kunna göra oss hörda behöver vi en fungerande andning. Utan andning, inget ljud på stämbanden. TALAkademin menar att man ska anpassa talet efter den naturliga andningsrytmen. ”Prata i viloandningsrytm” är en mening som ofta förekommer. Detta innebär i korthet innebär att tänka på att ha lite pauser när man pratar, slappna av i musklerna och då framförallt hals- och käkmusklerna, och att dela upp meningen genom att säga några ord i taget.

Jag har en röst”

Det är viktigt att känna att man trivs med sin egen röst och att den håller för att man ska kunna uttrycka sig i många olika lägen. Många har nog någon gång känt sig lite hesa, som kan bero på att stämbanden har ansträngts mer än nödvändigt. Därför är det viktigt sänka röstläget. Genom att använda oss av rätt andning kan vi tala högt utan att för den delen anstränga stämbanden och på så sätt påverka vår röststyrka. Med röstkvalitet menas sättet vi talar på, vi kan tala på en mängd olika sätt, t.ex. knarrigt, luftigt eller pressat.

Väck intresse

När vi talar så uttalar vi olika ljud som binds ihop till ord och meningar. Genom att uttala orden och meningarna i olika tempon, skapar vi inte bara rytm i talet, utan vi väcker även intresse. Det blir inte lika monotont helt enkelt.

Speaking Circle

I slutet brukar de flesta hålla ett litet tal inför gruppen, ett så kallat Speaking Circle. Det kan handla om vad som helst. Speaking circles är ett viktigt moment i TALAkademin, som innebär att man under några minuter ska stå inför gruppen och hålla ett tal, eller bara prata på. Efter varje framträdande får deltagaren positiv feedback, som ska stärka. Många som stammar har negativa talupplevelser och tanken är att man ska vända de negativa talupplevelserna till positiva istället. Under Speaking circles behöver man inte ens prata, man kan bara stå framför gruppen och känna efter hur det känns att våga stå framför alla. Ögonkontakt är viktigt för att få en bra kontakt med publiken och att involvera dem i det du har att säga. Blir man nervös kan man hitta någon i publiken som verkar vara trygg, stanna kvar i blicken, hämta näring och fortsätt att titta på nästa person när du känner dig redo. Våga ta plats. Som barn är många av oss mycket mer duktiga på att ta plats. Ju äldre vi blir lär vi oss att anpassa oss till omgivningen och till de förväntningar som ställs på oss.

Ett steg längre…

Genom att ta ett steg utanför komfortzonen och få ett positivt och respektfullt bemötande växer de flesta och vågar ta ett litet större steg nästa gång. Man behöver inte stå inför en grupp för att träna. Varför inte träna på stan? Ett sätt kan vara att möta andra människor med blicken, fråga efter vägen och stanna kvar i nuet. Tänk inte efter så mycket, utan känn efter hur det känns. Ta tillvara på de positiva känslorna och håll dem alltid nära tillhands, så att du lätt kan plocka fram dem när du behöver.

/Alexandra Carlstrand

Skypeträning hösten 2012

Vill du vara med på Skypeträning hösten 2012?

Koppla upp dig på Skype på onsdagar eller torsdagar klockan 21:00. Kontakta Kristin – användarnamn ”Awzelia” eller Göran – användarnamn ”goran.hjertman” så hjälper de dig igång.

Du kan också kontakta de ansvariga på e-post:

På skypeträningen får du chansen att öva på taltekniker och får prova på Speaking Circles.

Välkommen!

Rösten och Talets tio punkter

Visste du att Talakdemin arbetar med alla aspekter av ett bra tal? Vi kallar dem ”rösten och talets tio punkter”. Dessa är:

Fyra basfärdigheter

 • andning
 • pausering
 • avspänning
 • frasering

Tre aspekter på rösten

 • röstkvalitet
 • röstläge
 • röststyrka

Tre aspekter på talet

 • uttal
 • tempo
 • rytm

Vi har också använt en lite annorlunda lista vid kursen ”Våga tala bra!” som hölls i samarbete med Östergötlands stamningsförening:

 1. Andning – pausering, att använda sig av bestämda pauser i talet.
 2. Andning – viloandningsrytm, skapar ett lugnt och behagligt taltempo.
 3. Tempokontroll – håller ett fast långsamt tempo.
 4. Tempoväxling – växlingar mellan olika taltempon.
 5. Koartikulation – att sammanbinda ljud för att skapa flyt i talet, träning i ljudbildning.
 6. Artikulation – sluddrigt, normalt och övertydligt uttal.
 7. Röststyrka – svag, normal och stark.
 8. Röstläge – högt, normalt och lågt.
 9. Röstkvalitet – olika röstklanger, gäll, ljus, mörk, klar, etc.
 10. Betoning och tonfall – rytm och frasering.

Här på vår hemsida och på våra TALA-kurser kan du lära dig mer om dessa tio punkter.

Avslappningsövning

Lägg dig bekvämt i sängen eller i en soffa, helst med bra stöd under huvudet. Se till att det är tyst och lugnt runt omkring och telefonen är avstängd. Övningen tar c:a 20 minuter. Använd hörlurar när du lyssnar på filen, det ger bäst resultat. Följ instruktionerna utan att fundera för mycket på varför. Du behöver inte koncentrera dig på att minnas något, utan bara lyssna.

Det dova ljudet i bakgrunden är tillagt medvetet. Det är i en speciell frekvens som sägs göra det lättare att slappna av, dessutom maskerar det bort vissa störande ljud som kan komma utifrån.

Det brukar rekommenderas att man lyssnar på ett sådant band varje dag i c:a en månad och därefter stegvis drar ner på hur ofta man lyssnar. T ex till två gånger per vecka, en gång per vecka. Varannan vecka osv. Till sist kan man höra på det vid behov.

Långa versionen (c:a 20 minuter):

Klicka på ”Play”-knappen här nedanför för att lyssna:

Eller ladda ned filen direkt här: https://talakademin.files.wordpress.com/2011/12/ver3.mp3

Korta versionen (c:a 13 minuter):

Klicka på ”Play”-knappen här nedanför för att lyssna:

Eller ladda ned filen direkt här: https://talakademin.files.wordpress.com/2011/12/ver3_short.mp3

Skypeträning

I arbetet med att skapa former för att kunna talträna när som helst vid vilken tid på dygnet som helst, har vi prövat att använda oss av Skype för att talträna med hjälp av datorn.

Var med i TALAkademins torsdagsträningar kl 21.00 på Skype!

Tala i fraser

Att tala i fraser är viktigt för TALAkademins medlemmar. En bra och enkel förklaring till varför det är så, står högt på min önskelista. Jag vill verkligen förklara, varför jag tycker det är så viktigt att tala i fraser.

Grunden är att andningstekniken inte får störas av talflödet. Talhastigheten, fraslängden, anspänningen ( bristen på avspänning under andningspauserna som då blir för korta) stör viloandningsrytmen och viloandningsrytmkänslan. Den goda viloandningsrytmkänslan får inte störas.

En fras är det man säger på en utandning. En fras kan bestå av ett till flera ord. I TALAkademin föreslår jag att man börjar med att träna på att uttala ettordsfraser i viloandningsrytm. Därefter tränar man tvårdsfraser, treordsfraser, fyraordsfraser etc.

Efter ett tag föreslår jag att man tränar att växla mellan fraser av olika längd. Pröva att växla mellan ettordsfraser och femordsfraser. När det blir för svårt, gå tillbaka till kortare fraser och öva, öva och öva.