Tala i fraser

Att tala i fraser är viktigt för TALAkademins medlemmar. En bra och enkel förklaring till varför det är så, står högt på min önskelista. Jag vill verkligen förklara, varför jag tycker det är så viktigt att tala i fraser.

Grunden är att andningstekniken inte får störas av talflödet. Talhastigheten, fraslängden, anspänningen ( bristen på avspänning under andningspauserna som då blir för korta) stör viloandningsrytmen och viloandningsrytmkänslan. Den goda viloandningsrytmkänslan får inte störas.

En fras är det man säger på en utandning. En fras kan bestå av ett till flera ord. I TALAkademin föreslår jag att man börjar med att träna på att uttala ettordsfraser i viloandningsrytm. Därefter tränar man tvårdsfraser, treordsfraser, fyraordsfraser etc.

Efter ett tag föreslår jag att man tränar att växla mellan fraser av olika längd. Pröva att växla mellan ettordsfraser och femordsfraser. När det blir för svårt, gå tillbaka till kortare fraser och öva, öva och öva.