”Yes, natural, spontaneous, free flowing speech is possible for those who stutter.”

Min rubrik har jag hämtat idag från internet. Adressen är …http://changinglifenlp.com/freeing-your-inner-fluency/  …Jag tycker att rubriken förefaller lovande för oss som känner till stamning i något avseende. Hur man kan få ett spontant, fritt flytande tal på ett naturligt sätt. Det är möjligt säger rubriken.
I TALAkademin kommer vi att följa verksamheten. I händelse av att det kommer fram någonting nytt som vi inte redan känner till inom TALAkademin, presenteras det för TALAkademins medlemmar snarast möjligt.

%d bloggare gillar detta: